Fundația Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi organizează Curs de specializare pentru ocupaţia de BIBLIOTECAR studii superioare 2022

Fundația Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu Iași anunță deschiderea înscrierilor pentru un număr de 10 locuri la Cursul de specializare bibliotecar studii superioare, cod COR 262202, organizat în perioada noiembrie 2022-februarie 2023.

Cursul se va desfasura online, iar orele vor începe după obținerea aprobării de la Comisia de Autorizare a Județului Iasi, în ceea ce privește sistemul online.

Completarea locurilor se va face în ordinea înscrierilor, iar pentru acest lucru este necesară completarea și transmiterea scanată a următoarelor documente:

 

  1. Cererea de înscriere și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  2. Declarația pe proprie răspundere privind deținerea mijloacelor necesare participării la un curs online;
  3. Contractul de formare profesională, în 2 exemplare, semnat de către beneficiar;
  4. Cartea de identitate (copie);
  5. Diploma de licență/adeverinţă, diploma de master, dacă este cazul (copii);
  6. Certificatul de naştere (copie);
  7. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul – copie);
  8. Dovada achitării primei tranșe din tariful cursului.

Cursanții vor depune personal sau vor trimite, prin curier, documentele 1-3 în original și copii ale documentelor 4-8, la adresa: Iași, Biblioteca de Fizică şi Chimie „Ştefan Procopiu”, B-dul Carol I, Nr.11, Corpul A al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, parter.
Data limită: luni, 24 octombrie 2022, orele 20.00.

De asemenea, documentele scanate vor fi trimise, prin email, la adresa ivona_olariu@yahoo.co.uk.

Plata se va face după primirea confirmării înscrierii, prin transfer/ OP, în contul Fundatiei Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu, RO94BTRLRONCRT0473609001.
Tariful este de 900 de lei/ cursant și va fi plătit în 2 tranșe egale.

__________________________________________________________________
Alte date despre acest program de formare:
Cursul este autorizat de Comisia furnizorilor de formare profesională din judeţul Iaşi, Autorizaţie Seria IS nr. 001914/5.06.2019.
Condiţii de înscriere: persoane cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.
Cursul include 65 de ore, dintre care 40 de ore de teorie şi 25 de ore de practică.

 

La finalul cursului, dupa susținerea examenului, va fi eliberat un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE atestat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi recunoscut de Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, însoţit de un Supliment descriptiv în care vor fi menționate competenţele profesionale dobândite.

Lectorii cursului sunt specialişti din BCU Iași, cu experienţă pe teme specifice din domeniul științelor informării și documentării şi avand calitatea de formatori atestaţi ANC.

Informaţii suplimentare privind desfăşurarea cursurilor se pot obţine de la coordonatorul programului de formare, dr. Ivona OLARIU (e-mail: ivona_olariu@yahoo.co.uk, tel. 0232/201151) sau la Biblioteca de Fizică şi Chimie „Ştefan Procopiu”, B-dul Carol I, Nr.11, Corpul A al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, parter.