Fotocopierea / Fotografierea / Scanarea Documentelor

  • Fotocopierea, fotografierea şi scanarea documentelor se realizează ţinând cond de normele şi legislaţia în vigoare.
  • Custodele de sală va fi înştiinţat în prealabil de orice intenţie a utilizatorilor.
  • Copiatorul self-service este amplasat in sediul central, parter, in apropierea Biroului Permise.
  • Fotografierea publicaţiilor folosind aparatul propriu se face în funcţie de tipul documentului şi numai după ce custodele de sală a fost înştiinţat.
  • Cererile de scanare sau fotografiere a publicaţiilor din cadrul Colecţiilor speciale sunt rezolvate de personalul departamentului.
  • Tarifele stabilite pentru aceste servicii sunt aprobate anual de Consiliul de administraţie.