Servicii gratuite

Servicii gratuite conform Legii Educaţiei, art. 202, al. (1), lit. (b) pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi (an universitar), precum şi pentru cadre didactice universitare, cercetători, absolvenţi de instituţii de învăţământ superior cu domiciliul în Iaşi.
– Emiterea cardului de acces în bibliotecă;
– Vizarea anuală a cardului (permisului) de bibliotecă;
– Acces la catalogul online BCU;
– Comandarea online a publicaţiilor;
– Acces la sălile de lectură;
– Consultarea publicaţiilor la sala de lectură (30 de publicaţii simultan: 10 din sediul central, 10 de la Sala Periodice, 10 de la sălile de lectură din bibliotecile filiale, cu posibilitatea a 2 prelungiri);
– Împrumut la domiciliu*: 5 publicaţii (simultan) pentru 15 zile, din toată reţeaua BCU Iaşi, fără posibilitate de prelungire;
– Acces la Biblioteca Digitală a BCU Iaşi;
– Acces la bazele de date ştiinţifice abonate (din spaţiile bibliotecii);
– Serviciul „Întrebaţi un bibliotecar” (referinţe prin e-mail);
– Alerte şi avizări electronice privind restituirea publicaţiilor;
– Asistenţă privind identificarea/localizarea publicaţiilor;
– Acces la sesiunile de orientare privind serviciile bibliotecii;
– Viză pe fișa de lichidare;
– Newsletter (buletine informative);
– Fotografierea documentelor cu aparat propriu în sălile de lectură;
– Acces la evenimentele organizate de BCU „M. Eminescu” Iaşi;
– Acces la Remote Locker (împrumut de tip easy-box).

* Studenții, masteranzii, doctoranzii din alte centre universitare din ţară beneficiază de împrumut gratuit la sala de lectură.