Permise / Vize / Lichidări

Eliberarea permisului de bibliotecă

Permisele de bibliotecă se eliberează în sediul central al bibliotecii (Biroul Permise, etajul 1) și la Biblioteca de Fizică și Chimie (UAIC, corp A, parter). Permisele eliberate sunt valabile atât în sediul central cât și în bibliotecile filiale.

Înregistrare online

Pentru obținerea permisului completați formularul de înregistrare:

 • Pasul 1: apasăți pe butonul Înregistrare
 • Pasul 2: completați formularul
 • Pasul 3: permisul de bibliotecă poate fi ridicat de la biroul permise, din sediul central al BCU sau de la Biblioteca de Fizică şi Chimie (pentru serviciile extinse/suplimentare și Premium, după plata taxei de înscriere)

Acte necesare pentru eliberarea permisului

 1. Permis nou pentru împrumut la domiciliu:
 • Studenţi, masteranzi, doctoranzi: carnet de student vizat/ adeverinţă de student, carte de identitate/paşaport (pentru cetăţenii altor state), fotografie tip carte de identitate; permisul gratuit este valabil pe întreaga durată a studiilor universitare; permisul contra cost este valabil din momentul achitării pentru o perioadă de 6 luni/12 luni;
 • Cadre didactice universitare, cercetători: carte de identitate, adeverinţa de salariat (legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs), fotografie tip carte de identitate; permisul este valabil din momentul achitării pentru o perioadă de 6 luni/12 luni;
 • Absolvenți de instituții de învățământ superior cu domiciliul în Iași: carte de identitate, adeverinţa de salariat (legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs), fotografie tip carte de identitate, dovadă privind absolvirea studiilor; permisul este valabil din momentul achitării pentru o perioadă de 6 luni/12 luni.
 1.  Permis nou pentru sala de lectură:
 • Absolvenți de instituții de învățământ superior fără domiciliul în Iași: carte de identitate/paşaport (pentru cetăţenii altor state), fotografie tip carte de identitate, dovada privind absolvirea studiilor; permisul este valabil pentru o perioadă de 5 zile/ 6 luni/ 12 luni din momentul achitării;
 • Pentru elevii de liceu se solicită suplimentar o recomandare (formular tipizat) de la autorităţile şcolare (director, diriginte, profesor de specialitate) semnată şi ştampilată, cu precizarea asumării responsabilităţii pentru deteriorarea publicaţiilor şi plata amenzilor datorate întârzierilor; permisul este valabil pentru o perioadă de 12 luni din momentul achitării.
 1. Vize pe anul universitar 2023-2024 pentru permisele gratuite:
 • Studenţi, masteranzi, doctoranzi: carte de identitate, carnet de student vizat pe anul în curs (adeverinţă de student). Permisul/cardul de bibliotecă poate fi vizat la orice punct de lucru cu publicul, atât din sediul central, cât și din bibliotecile filiale.

Vize pentru serviciile extinse/suplimentare sau Premium valabile 6/12 luni:

 • Studenţi, masteranzi, doctoranzi: carte de identitate, carnet de student vizat pe anul în curs (adeverinţă de student);
 • Cadre didactice universitare, cercetători, absolvenţi de instituţii de învăţământ superior: carte de identitate, adeverinţă de salariat (legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs)
 • Studenții și masteranzii din anii terminali care au achiziționat servicii suplimentare sau premium, după vizarea fișei de lichidare, vor avea doar drept de împrumut la sala de lectură.
 1. Permise duplicat:
 • actele necesare pentru eliberarea permisului
 1. Lichidări:

La încheierea studiilor universitare de licență sau de masterat, fișa de lichidare eliberată de instituțiile de învățământ superior din Iași trebuie semnată și la Bibliotecă, atestându-se în acest mod faptul că studentul nu are publicații nerestituite sau alte restanțe.

Prelucrarea notificată a datelor personale, în formă generală, având ca scop declarat educaţia şi cultura are avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înregistrat la nr. 11778 în Registrul de Evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.