Termeni și condiții

          Conţinutul acestui site este creat şi administrat de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii privind accesul la colecţiile deţinute precum şi informaţii despre activitatea instituţiei.

          Utilizarea site-ului www.bcu-iasi.ro presupune acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos.

  • Informaţia oferită este de natură generală; nu este în mod obligatoriu atotcuprinzatoare.
  • Administratorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care informaţia nu poate fi accesată din motive tehnice, independente de BCU.
  • Dacă prin intermediul prezentului site se solicită utilizatorilor informaţii de natură personală (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail), instituţia va păstra confidenţialitatea acestor informaţii în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018.
  • Utilizatorii vor folosi informaţia furnizată pe site pe propria răspundere. Reproducerea materialelor de pe site se va face cu menţionarea sursei şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
  • Pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de bibliotecă şi pentru eficientizarea acestui site, utilizatorii sunt încurajaţi să-şi exprime opinia.