Informații pentru potențiali donatori

Pilon esenţial al educaţiei şi culturii, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” deţine un rol vital în susţinerea activităţii academice şi de cercetare, fiind astfel o unitate documentară care se adresează preponderent studenţilor şi cadrelor didactice din învăţământul superior. Pentru a-şi îndeplini funcţia de suport al activităţilor didactice şi al celor de cercetare din învăţământul superior, documentele achiziţionate pentru completarea colecţiilor trebuie să se distingă prin nivelul ştiinţific.
Donaţiile reprezintă o sursă valoroasă de îmbogăţire a colecţiilor şi ne dorim ca acestea să ofere acces la un conţinut de calitate pentru a susţine utilizatorii specifici în înţelegerea şi explorarea diferitelor domenii ştiinţifice.

 

Politica de acceptare a donaţiilor de publicaţii

 

  • Se acceptă publicaţii în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, cât mai actuale, pe care nu le avem în colecţiile bibliotecii sau dacă există, sunt foarte solicitate de către utilizatorii specifici.
  • Publicaţiile acceptate ca donaţie sunt:

cărţi universitare, ştiinţifice, academice, relevante sau actualizate în domeniile de studiu (manuale universitare, cărţi de referinţă, tratate academice, cărţi de cercetare, teorie şi analiză, lucrări care acoperă diverse domenii academice, etc.).

publicaţii periodice în serie completă/semnificativă; în situaţia unor lacune în cadrul unei colecţii de periodic existente, se acceptă numerele lipsă;

publicaţii pentru colecţiile speciale –  în funcţie de raritate, vechime, autenticitate, importanţă istorică sau culturală; se are în vedere şi starea fizică a documentelor.

  • Donaţiile pot fi făcute:

– de persoane fizice (autori, deţinători) – direct la sediul instituţiei sau prin poştă/firme de curierat*, publicaţiile fiind însoţite de formularul de donaţie/acceptare a donaţiilor CĂRȚI/PERIODICE completat, în prealabil, care poate fi descărcat de mai jos;

– de persoane juridice (prin acorduri, parteneriate, sponsorizări);

*taxele de transport sunt suportate de donatori.

  • Se primesc donaţii testamentare şi donaţii de  biblioteci personale cu valoare documentară şi patrimonială a căror condiţii de acceptare se discută de la caz la caz.
  • Documentele se transmit cu titlu gratuit, în baza art. 41, alin. (1) din Legea 334/2002, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 1011, alin. (2) şi (4) din Legea nr. 287/2009, republicată, în vederea îmbogăţirii patrimoniului Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”.
  • Biblioteca îşi rezervă dreptul de selecţie a publicaţiilor primite ca donaţie, în funcţie de domeniul de studiu, relevanţa conţinutului, prestigiul editurii şi, în cazul celor care nu vor fi păstrate, dreptul de repartizare către partenerii  instituţionali, fără înştiinţarea donatorului. Recepţia, selecţia şi prelucrarea sau, după caz,  redistribuirea către alte biblioteci se realizează de către personalul responsabil din Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor.
  • Date de contact:

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi
Str. Păcurari Nr. 4, 700511, Iași
Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor
Telefon: +40 232 264245 int 107
E-mail:  nadia.badiu.bcuiasi@gmail.com

           Vă invităm să donaţi publicaţii actuale şi de interes!

            Prin semnarea formularului de donaţie/acceptare a donaţiilor,  persoana este de acord ca datele sale cu caracter personal menţionate să fie prelucrate* de către Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi.

           * Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD)”.