Fundația Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi organizează Curs de specializare pentru ocupaţia de BIBLIOTECAR studii superioare 2021

Înscrierile s-au încheiat.

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi organizează prin Fundația Bibliotecii Cursul de specializare pentru ocupaţia de BIBLIOTECAR studii superioare, cod N.C./COR 262202.

Cursul este autorizat de Comisia furnizorilor de formare profesională din judeţul Iaşi, Autorizaţie Seria IS Nr. 001914.

Cursul se va desfăşura online, iar completarea locurilor se va face în ordinea înscrierilor. Au prioritate persoanele înscrise pentru cursul desfăşurat în 2020, care au solicitat amânarea pentru o perioadă ulterioară.

Condiţii de înscriere:
La curs se pot înscrie persoane cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.

Dosarul pentru înscriere va cuprinde cererea de înscriere și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model atașat)declaraţie pe propria răspundere şi copii după următoarele acte:

  • buletinul sau cartea de identitate (original şi copie);
  • diplomă/adeverinţă de licență;
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • dovada achitării primei tranșe din tariful cursului (se va face în numerar la sediul BCU, Str. Păcurari, Nr.4).

Tariful este de 600 de lei/cursant, care va fi plătit în 2 tranșe egale.

Cursul include 65 de ore, dintre care 40 de ore de teorie şi 25 de ore de practică.

La finalul cursului, absolvenţii vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE atestat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, însoţit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competenţele profesionale dobândite.

Lectorii cursului sunt specialişti din BCU Iași, cu experienţă în domeniul științelor informării și documentării şi formatori atestaţi ANC.

Informaţii suplimentare privind desfăşurarea cursurilor se pot obţine de la coordonatorul programului de formare, dr. Ivona OLARIU (e-mail: ivona@uaic.ro, tel. 0232/201151) sau la Biblioteca de Fizică şi Chimie „Şt. Procopiu”, B-dul Carol I, Nr.11, Corpul A al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, parter.