Curs de specialitate „Introducere în științele informării și documentării"

În semestrul I al anului universitar 2014-2015, Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Biblioteca Centrala Universitară Mihai Eminescu oferă studenților universității și personalului din biblioteci oportunitatea de a participa la cursul facultativ de Introducere în științele informării și documentării . Cursul va aborda atât probleme referitoare la activitatea tradiționala desfășurată în structurile infodocumentare (prelucrarea documentelor, politici de selecție, deselecție, prezervare și conservare a colecțiilor), dar și aspecte care vizează tendințele moderne ale domeniului (cultura informației, cercetarea științifică în structurile infodocumentare, probleme legate de evaluarea colecțiilor și serviciilor, bibliometrie și platforme cu indicatori bibliometrici).

Sus