Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi deţine un fond însumând peste 2.500.000 de unităţi bibliografice, dintre care o parte importantă o reprezintă colecţiile speciale tezaurizând peste 100.000 de documente, manuscrise, carte veche românească, carte veche străină, albume, hărţi, stampe, piese de arhivă.

Deschiderea internaţională, care a fost posibilă din anii 1990, a stimulat colaborarea cu instituţii prestigioase de profil din întreaga lume permiţând asimilarea celor mai noi tehnologii. Astfel, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi a devenit prima bibliotecă din România complet informatizată, având o bază de date online cu peste 1,8 milioane înregistrări bibliografice. Accesul la importante baze de date ştiinţifice (ProQuest, Springer, Ebsco, Scopus, ScienceDirect, Emerald şi altele) conferă bibliotecii statutul de centru activ de cercetare.

Activitatea infodocumentară se desfăşoară în cadrul a 30 de săli de lectură cu 1320 de locuri în sediul central şi cele 12 filiale. Componentă importantă a vieţii universitare ieşene, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” este integrată în structurile europene, ca veritabil furnizor şi mediator de informaţii.


Sus