Biblioteca de Ştiinţe Economice

Adresa:  Str. Gen. Berthelot, nr. 16, Iaşi-700483 România
Telefon:  0232 201452
Persoana de contact:  Mancaş Mihaela - Responsabil Biblioteca de Ştiinţe Economice
E-mail:  bcu.economie@gmail.com
https://www.facebook.com/bcu.stiinteeconomice


Accesul la bibliotecă se face pe baza permisului de intrare în BCU, care este valabil în sediul central şi în toate filialele.

Biblioteca dispune de o sală de lectură cu 165 locuri.

Colecţii

Fond total (2019): 62.421 unităţi bibliografice
Număr de înregistrări în baza de date (2019): 23.784 înregistrări

Biblioteca de ştiinţe economice deţine colecţii importante de documente (cărţi şi periodice) din următoarele domenii: finanţe, contabilitate, bănci şi burse, analiza economico-financiară, statistică, pieţe de capital, istorie economică, filozofie economică, economie politică, drept economic, drept european, economia comerţului, asigurări, integrare europeană, economie mondială, informatică economică, sisteme informaţionale, marketing şi management, administraţie publică, comunicare şi negociere, fiscalitate şi politici financiare, pedagogie - psihologie, audit şi control financiar, turism şi mediu, geografie economică etc.

Documente puse la dispoziţia cititorilor:

  • Materiale de referinţă: dicţionare (generale şi de specialitate), enciclopedii (International Encyclopaedia of Business and Management), anuare, atlase, curiere legislative.
  • Reviste de specialitate: Anuarul statistic al României, Bursa, Capital, Economistul, Idei de afaceri, Marketing - Management, Piața financiară, Probleme economice, Revista româna de statistică, Studii şi cercetări economice, Tribuna economică, Ziarul financiar, etc.

Colecţiile Bibliotecii de Ştiinţe Economice se dezvoltă continuu şi cuprind lucrări fundamentale, culegeri de documente, tratate, cursuri universitare, legislaţie, lucrări de referinţă.
Colecţiile de cărţi şi periodice sunt completate şi prin donaţii sau schimb interbibliotecar intern şi internaţional (oferim Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" - secţiunea Ştiinţe Economice).

Cataloage

Biblioteca pune la dispoziţia beneficiarilor săi:

  • Catalogul online - înregistrările bibliografice ale publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii de Ştiinţe economice sunt incluse în catalogul online al BCU Iaşi: Catalogul General BCU (după 1995) și Catalogul Tradițional – fișe digitizate (înainte de 1995).
  • Catalogul naţional online - RoLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology) care include bazele de date ale celor mai importante biblioteci din ţară.

Servicii oferite

  • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură;
  • împrumut la domiciliu;
  • accesul la bazele de date ştiinţifice la care biblioteca este abonată - ProQuest, SpringerLink, Ebsco, etc.;
  • informaţii bibliografice de specialitate;
  • instruirea utilizatorilor în procesul de documentare.

Sus