Biblioteca de geografie - geologie

Adresa:  B-dul Carol I nr. 20A Iaşi, în Corpul B al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, parter, sala 356
Telefon:  0232-201.102, interior 2394
Persoana de contact:  Elena Ungureanu - Responsabil Biblioteca de Geografie - Geologie
E-mail:  ele_ung@yahoo.com
https://www.facebook.com/bibliotecadegeografie


Accesul la biblioteca se face pe baza permisului de intrare în BCU, care este valabil în sediul central şi în toate filialele.

Colecţii

Fond total (2019): 60.867 unităţi bibliografice
Număr de înregistrări bibliografice în baza de date (2019): 26.309

Biblioteca de Geologie şi Geografie deţine colecţii importante de documente, cărţi şi periodice, din toate domeniile geologiei şi geografiei. Beneficiarilor le sunt puse la dispoziţie dicţionare şi enciclopedii generale şi de specialitate, atlase, hărţi , bibliografii.

Cartea veche provine din fostele biblioteci de catedră, dar şi din donaţii ulterioare. Cea mai veche lucrare din bibliotecă este „De obşte gheografie" (1795) de Episcop Amfilohie (Hotiniul), fiind primul manual de geografie din ţară. Cartea veche straină este bogat reprezentată, în principal de cea franceză şi germană: „Reclus Elisee: Nouvelle Geographie Universelle", vol.1-13, 1875 (Paris), „Nouveau Larousse illustree. Dictionnaire universel encyclopedique", 7 vol. + sup. ( Paris ).

Biblioteca de geografie gazduieşte şi Biblioteca documentară Donaţia E. si M. Cosinschi-V.Rey constituită în 1991 ca bibliotecă a Catedrei de Geografie, constând în cărţi, fotocopii, periodice, hărţi, atlase, în numar de 768 volume primite de la Institutul de Geografie al Universităţii Lausanne (Elveţia).

Colecțiile de cărţi şi periodice sunt completate şi prin schimb interbibliotecar intern şi internaţional. Expediem partenerilor noştri (90 parteneri din 24 ţări) următoarele publicaţii seriale: Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", secţiunile Geologie, Geografie, Lucrările Seminarului geografic „D. Cantemir"", Factori şi procese pedogenetice din zona temperată.

Cataloage

Biblioteca pune la dispoziţia beneficiarilor săi:

  • înregistrările bibliografice ale publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii de Geologie şi Geografie care sunt incluse în Catalogul online al BCU Iaşi
  • Catalogul naţional online -RoLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology) care include bazele de date ale celor mai importante biblioteci din ţară

Servicii oferite

  • posibilitatea de a consulta orice document din colecţii - prin împrumut la domiciliu sau la sala de lectură ;
  • accesul la bazele de date online la care biblioteca este abonată;
  • informaţii bibliografice de specialitate;
  • întocmirea de bibliografii tematice, la cerere;
  • instruirea utilizatorilor în procesul de documentare -prin stagii de formare organizate la începutul anului universitar şi îndrumare permanentă.

Sus