Biblioteca de fizică şi chimie „Ștefan Procopiu”

Adresa:  B-dul Carol I nr.11 Iaşi, în Corpul A al Universitaţii „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi (parter)
Telefon:  0232 201151
Persoana de contact:  dr. Ivona Olariu - Şef Serviciu Ştiinţe Exacte BCU Iaşi
E-mail:  ivona@uaic.ro
https://www.facebook.com/BibliotecadeFizicasiChimie


Accesul la bibliotecă se face pe baza permisului de intrare în BCU, care este valabil în sediul central şi în toate filialele.

Colecţii

Fond total (2019): 47.832 unitaţi bibliografice
Număr de înregistrari în baza de date (2019): 19.674 de înregistrări

Biblioteca de Fizică şi Chimie deţine colecţii importante de documente,carte şi periodice, din toate domeniile fizicii : fizica teoretică, fizica moleculară, căldură şi termodinamică, fizica nucleară, fizica plasmei, fizica corpului solid, biofizică, optica şi spectroscopie, electricitate şi magnetism şi chimie: chimie generală, chimie anorganică, chimie organică, chimie analitică, chimie fizică, chimie tehnologică, chimie ecologică, biochimie, bioanorganică, radiochimie.

Beneficiarilor le sunt puse la dispoziţie şi materiale de referinţă: dicţionare şi enciclopedii generale şi de specialitate, reviste de referate - Physics Abstracts, Chemical Abstracts.

Între documentele bibliotecii se afla arhiva Ştefan Procopiu, opere originale ale fizicienilor Max Born, Leon Brillouin, Max Planck, Albert Einstein, Jean Becquerel, Ch. Fabry şi mulţi alţii, precum şi ale chimiştilor Petru Poni, Radu Ralea, Petru Bogdan, Radu Cernătescu, Cr. Fresenius, Emil Fischer.

De asemenea, colecţiile bibliotecii includ opere deosebit de valoroase:

 • Poisson, S.D. - Traite de mecanique, Bruxelles, 1838;
 • Laplace - Oeuvres, vol.1-7, Paris, 1843-1847;
 • Arago, Fr. - Oeuvres completes, vol.1-3, 9, Paris, 1854;
 • Billet, M.F. - Traite d'optique physique, vol.1-2, 1858-1859;
 • Jamin, M.J. - Cours de physique, vol.1-4, Paris, 1868-1883;
 • Favry, Ch. - Lecons elementaires d'Acoustique et d'Optique, Paris, 1898;
 • Madame Curie - Traite de radioactivite, vol.1-2, Paris, 1910;
 • Madame Curie - Die Radioaktivitat , vol.1-2, Leipzig, 1912,

Dacă în colecţiile de fizică cel mai vechi exemplar de carte este Newton - Optique, vol.1-2 (Paris, Leroy, 1787), în cadrul Bibliotecii de Chimie cel mai vechi exemplar este Duflos, A. - Anwiesung zur Prufung Chemischer Arzneimittel (Breslau, Hirt, 1862).

Colecţiile de cărţi şi periodice sunt completate şi prin schimb interbibliotecar intern şi internaţional - Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", secţiunile Chimie, Fizica plasmei şi spectroscopie, Biofizica, Fizica medicală, Fizica mediului şi Fizica stării condensate.

Cataloage

Biblioteca pune la dispoziţia beneficiarilor săi:

 • înregistrările bibliografice ale publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii de Fizică şi Chimie care sunt incluse în catalogul online al BCU Iaşi
 • Catalogul naţional online - RoLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology) care include bazele de date ale celor mai importante biblioteci universitare din ţară

Servicii oferite

 • posibilitatea de a consulta orice document din colecţii - prin împrumut la domiciliu sau la sala de lectură;
 • accesul la bazele de date online la care biblioteca este abonată;
 • informaţii bibliografice de specialitate;
 • întocmirea de bibliografii tematice, la cerere;
 • instruirea utilizatorilor în procesul de documentare - prin stagii de formare organizate la începutul anului universitar şi îndrumare permanentă
 • referinţe prin e-mail
 • răspunsuri la solicitari de informare simple, care necesită un răspuns succint
 • răspunsuri la solicitari de informare cu privire la modul de obţinere a bibliografiei necesare unei cercetări

Din anul 2011, Biblioteca este și sediul Asociației universităților, institutelor de cercetare-dezvoltare și bibliotecilor centrale universitare din România Anelis Plus.

Sus