Biblioteca de Drept

Adresa:  Bulevard Carol I, nr. 11, corp A, etaj II Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
Telefon:  0232 201159
Persoana de contact:  Roxana Sinca - Responsabil Biblioteca de Drept
E-mail:  bib_drept@yahoo. com


Accesul la bibliotecă se face pe baza permisului de intrare în BCU, care este valabil în sediul central şi în toate filialele.

Biblioteca dispune de 2 săli de lectură, una pentru studenţi cu access liber la raft (80 locuri) şi una pentru cadre didactice (20 locuri).

Colecţii

Fond total (2019): 44.983 unităţi bibliografice
Număr de înregistrări în baza de date (2019): 25.519 înregistrări

Biblioteca de drept deţine colecţii importante de documente (cărţi şi periodice) din următoarele domenii:

 • istoria dreptului
 • filosofia dreptului
 • teoria generală a dreptului
 • drept constituţional
 • drept administrativ
 • drept financiar şi fiscal
 • drept internaţional public şi privat
 • drept civil/ drept procesual civil
 • drept penal/ drept procesual penal
 • dreptul familiei
 • dreptul proprietăţii intelectuale
 • dreptul muncii şi securităţii sociale
 • drept comercial
 • dreptul mediului
 • dreptul transporturilor
 • drept comunitar european/drept comparat
 • protecţia juridică a drepturilor omului
 • criminologie
 • biografii ale personalitaţilor culturale şi ştiinţifice

Documente puse la dispoziţia cititorilor:

 • Materiale de referinţă: dicţionare, enciclopedii (generale şi de specialitate), culegeri de documente, bibliografii, atlase, dicţionare de limbă şi de specialitate.
 • Reviste de specialitate: Dreptul, Revista de drept comercial, Revista de drept penal, Monitorul Oficial, Legislaţia României, Curierul Legislativ, Revue internationale de de droit compare etc.

Colecţiile Bibliotecii de Drept se dezvoltă continuu şi cuprind lucrări fundamentale, culegeri de documente, tratate, cursuri universitare, legislaţie, lucrări de referinţă.
Colecţiile de cărţi şi periodice sunt completate şi prin donaţii sau schimb interbibliotecar intern şi internaţional (oferim Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" - secţiunea Drept).

Cataloage

Biblioteca pune la dispoziţia beneficiarilor săi:

 • Catalogul online - înregistrările bibliografice ale publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii de Drept sunt incluse în catalogul online al BCU „M. Eminescu" Iaşi
 • Catalogul naţional online - RoLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology) care include bazele de date ale celor mai importante biblioteci din ţară.

Servicii oferite

 • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură;
 • împrumut la domiciliu;
 • accesul la bazele de date ştiinţifice la care BCU „M. Eminescu" este abonată;
 • informaţii bibliografice de specialitate;
 • instruirea utilizatorilor în procesul de documentare;
 • activităţi ştiinţifice.

Sus