Biblioteca de biologie

Adresa:  Bd. Copou nr. 20, în Corpul B al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", etajul I
Telefon:  201473
Persoana de contact:  Elena Stan - Responsabil Biblioteca de Biologie
E-mail:  lili_stan04@yahoo.com


Accesul la bibliotecă se face pe baza permisului de intrare în BCU, care este valabil în sediul central și în toate filialele.

Colecții

Fond total (2019): 60.618 de volume (cărți și periodice)
Număr de înregistrări în baza de date (2019):): 20.433 înregistrări

Abonamente publicații periodice românești:

 • Proceedings of the Romanian Academy. Ser.B. Chemistry, Life Sciences and Geosciences
 • Revue Roumaine de biochimie
 • Revue roumaine de biologie. Serie de biologie animale
 • Revue roumaine de biologie. Serie de biologie vegetale

Fondul bibliotecii conține:

 • colecții formate din monografii generale și specializate, lucrări de referință;
 • colecții formate din periodice specializate; biblioteca deține unele colecții de reviste foarte vechi care se continuă și astăzi, iar dintre revistele vechi românești cităm: revista științifică Diaru 1870-1882;
 • colecții de lucrări în domeniu ale unor biologi și cercetători bine cunoscuți , cărți românești (lucrări ale primilor naturaliști români):
  • Cihak Jacob: Istoria naturală întâia oara în limba românească, Iasi, Institutul Albinei, 1837, scrisă cu litere chirilice cu 20 de stampe litografiate. Lucrarea este primul manual de istorie naturală tipărit în limba română;
  • Brânză Dimitrie: Cursu elementariu de istoria naturală pentru uzulu liceeloru botanice, Iasi, Tipografia Gheorghiu, 1873;
  • Branza Dimitrie: Prodromul florei române, București, 1879-1883;
  • Florian Marianu: Ornitologie poporana română, 1883;
  • Grecescu Dimitrie: Conspectul florei României, București, 1898.

Din fondul bibliotecii mai fac parte:

 • surse de informare de ultima oră cu lucrări needitate și tipărite sub forma așa numitor preprinturi ce conțin articole și rapoarte cu rezultatele cele mai recente din cercetare;
 • indexuri și abstracte specializate în domeniu;
 • manuscrise de valoare și donații ale unor mari biologi ce au frecventat și sprijinit biblioteca de-a lungul timpului (Al. Alex. Popovici: Botanica sistematica, Cryptogamia , 1901-1902, Curs de Botanică (Farmacie - Agronomie) și donațiile Zolyneack C., Topală N.

Cataloage

Biblioteca pune la dispoziția beneficiarilor săi:

 • înregistrările bibliografice ale publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii de Biologie, care sunt incluse în catalogul online al BCU Iaşi
 • Catalogul national online - RoLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology) care include bazele de date ale celor mai importante biblioteci universitare din țară

Servicii oferite

 • împrumut la domiciliu;
 • împrumut la sala de lectură (70 de locuri);
 • accesul la bazele de date online la care biblioteca este abonată;
 • informații bibliografice în domeniile: biologie vegetală, biologie animală, biomatematică, antropologie, biologie generală și teoretică, ecologie, biogeografie, genetică și evoluționism, biologie celulară, biologie moleculară, biochimie, biofizică, virusologie, microbiologie (pentru cercetare, pentru teze de licență și de doctorat și pentru cursuri);

Sus