expoziţia temporară | 7 – 11 noiembrie 2022
Sediul central al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Str. Păcurari nr. 4, etajul I
Oraşul Iaşi - Istorie şi legendă
Expoziţie temporară >
Galerie de imagini >
Valori emblematice     Intre real si imaginar     Corespondenta literara     Caleidoscop
valori emblematice între real și imaginar corespondenţă literară caleidoscop

Oraşul Iaşi – istorie şi legendă

„Sunt așezări în care secolele se stratifică asemenea hrisoavelor și incunabulelor din arhive, cu cât mai decolorate de patina anilor, cu atât mai prețioase. Viața merge înainte, dar oricât de impetuos ar fi ritmul ei și oricâte înnoiri ar primi bătrâna cetate ea va rămâne învăluită în acea aură proprie bijuteriilor vechi cu metalul înnobilat de rezistența lui la nimicnicie și cu monturi filigranate pentru veșnicie. Un asemenea oraș este și Iașul.”

(Aurel Leon, Iași (album), București, 1965)

Iașul, panteon literar și artistic, „Alma Mater” pentru mulți învățăcei deveniți ulterior cărturari, s-a bucurat de numeroase aprecieri încă de pe vremea în care abia devenise cetate de scaun. Dintotdeauna oaspeții Iașului l-au asemănat capitalelor europene și au surprins spiritul locului în descrieri

care înfățișează un oraș idilic, cu vii, grădini și parcuri, cu ziduri de biserici, vestigii arhitecturale și urme ale unor personalități ilustre din cultura românească. În același timp, pe lângă evocările legendare, Iașul păstrează o tradiție culturală de necontestat, reflectată în mărturii ce pot fi observate și astăzi. Aici s-a înființat prima școală primară din Moldova cu învățare în limba pământeană, prima școală medicală cu caracter universitar și prima universitate românească, primul teatru evreiesc din lume, primul muzeu de istorie naturală, prima grădină botanică și primul muzeu memorial literar din România. Tot de orașul Iași este legată și introducerea tiparului în Moldova, în secolul al XVII-lea. Printre primele tipărituri se numără „Cartea românească de învățătură la dumenecele preste an și la praznice împărătești și la svănți mari” sau „Cazania”, redactată de mitropolitul Varlaam (1643) și „Carte românească de învățătură de la pravilele împărătești și de la alte giudețe” (1646), cel dintâi cod de legi tipărit în limba română. Așadar, școala și cuvântul tipărit au făcut din orașul Iași un mediu propice culturii.

O parte din istoria prestigioasă a Iașului este valorificată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” în expoziția intitulată „Orașul Iași – istorie și legendă”. Desfășurată în cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași (7-11 noiembrie 2022), expoziția propune o incursiune în trecutul istoric și cultural al vechii cetăți de scaun. Vizitatorii pot admira imagini de epocă, cărți semnate de oaspeți ai acestor meleaguri. volume care au legătură cu vechea tiparniță din Iași, precum și cu începuturile vieții academice în Moldova.

ghiduri

Expoziţie virtuală realizată de Lăcrămioara Chihaia, Cristina Gavrilean, Oana Coman, Alina Frunză, Irina Sandu, Ecaterina Croitor.
La digitizarea documentelor au contribuit membrii Departamentelor Colecţii Speciale, Conservarea Colecţiilor şi Informatizare.
„Restaurare şi reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi
      
 Proiect finanţat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA
www.ro-cultura.ro

Sus