Tarife

Tarife Permise/Vize/Lichidări *

Aprobate în Şedinţa Consiliului de Administraţie BCU „Mihai Eminescu” Iaşi din data de 27.09.2021 stabilite în conformitate cu Legea nr. 205/20 aprilie 2001 şi Legea 344/2009.

Categorie utilizatori Tip Permis / Viză Tarif Observații
Studenți, masteranzi Împrumut la domiciliu și sală  35 RON *  
Studenți, masteranzi, doctoranzi UAIC Împrumut la domiciliu și sală  0 RON  
Cadre didactice universitare, cercetători Împrumut la domiciliu și sală 50 RON  
Pensionari, bibliotecari, persoane cu dizabilități Împrumut la domiciliu și sală gratuit Necesită acte doveditoare
Utilizatori nespecifici (absolvenți de învățământ superior) Împrumut la domiciliu și sală 45 RON  
  Împrumut la sală pe an 45 RON  
  Împrumut la sală pe 3 luni 20 RON  
  Împrumut la sală pe 5 zile 15 RON  
Elevi de liceu - cu recomandare de la autorităţile şcolare Împrumut sală 20 RON  
Toate categoriile de utilizatori Permis duplicat 20 RON  
  Viză fișă de lichidare 0 RON  

* Conform Art. 5, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Prelucrarea notificată a datelor personale, în forma generală, având ca scop declarat educaţia şi cultura are avizul Autoritătii Naţionale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal , înregistrat la nr. 11778 în Registrul de Evidenţa a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Taxe întârziere *

  Tarif Observații
Avizarea I (întârziere 4-7 zile)
*Taxa de întârziere se generează în a patra zi calendaristică după data de restituire, la ora 6 a.m.
20 RON / publicație + 3 RON/plic taxe poștale
Avizarea II (8-15 zile) 25 RON / publicație + 3 RON/plic taxe poștale
Judecata (întârziere peste 16 zile) 30 RON / Publicație + 3 RON/plic taxe poștale

* Taxe de întârziere în conformitate cu Anexa nr. 1 la O.M.Ed.C 4626/2.07.2005 şi cu O.G. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învaţământ.

Tarife  Împrumut interbibliotecar

Tip împrumut Tarif Observații
Împrumut național Taxe poștale (10RON)  
Împrumut internațional Taxe poștale (50/140 RON) + taxe împrumut  

Tarife Departament Cercetare şi Informare Bibliografică

Tip serviciu Tarif

Observații

Cercetare bibliografică la cerere
A. Surse interne de informare
Referinţe bibliografice extrase din catalogul electronic al BCU „Mihai Eminescu” Iaşi:
- date neprelucrate 1,00 RON / referință  
- date prelucrate conform standardelor în vigoare 2,00 RON / referință  
Referinţe bibliografice extrase din bazele de date abonate de BCU „Mihai Eminescu” Iaşi 2,00 RON / referință  
Referinţe bibliografice extrase din surse secundare de informare (bibliografii):
- date neverificate 3,00 RON / referință  
- date verificate 5,00 RON / referință  
Referinţe bibliografice obținute prin prelucrarea analitică a documentelor (capitole de cărți, articole din periodice etc.):
- documente publicate înainte de 1950 7,00 RON / referință  
- documente publicate după 1950 5,00 RON / referință  
B. Surse externe de informare
Referințe bibliografice extrase din resurse informaționale disponibile pe Internet 3,00 RON / referință  

Cont Trezoreria Iaşi în care se virează banii  pentru bibliografii (doar pentru persoanele care nu pot veni la bibliotecă să achite contravaloarea serviciului): RO43TREZ40620E335000XXXX

Tarife Serviciul Colecții speciale *

Tip serviciu

Furnizare de imagini pentru studiu şi cercetare (rezoluţie joasă, inscipţionat watermark-ul bibliotecii)
Tarif Observații
Scanare / foto digitală  2 RON / imagine  
Scanare / foto digitală (fond vechi) 6 RON / imagine  
Scanare / foto digitală (document manuscris) 10 RON / imagine  
Scanare / foto digitală (hărţi, stampe, foto, ilustrate) 12 RON / imagine  
Taxă de urgență 5 RON / imagine  
Inscripționare CD trimitere prin email 2 RON CD-ul este oferit contra cost de bibliotecă
Pentru imagini care necesită prelucrare 20 RON/oră
Pentru imagini care necesită documentare suplimentară 20 RON/oră
2. Xeroxare alb -negru text (A4) 0,25 RON / pagină
0,40 RON/faţă-verso
Valabil pentru anumite categorii de documente noi
Xeroxare text (A3) 0,50 RON / pagină Valabil pentru anumite categorii de documente noi

*Preţul  diferă în funcţie de tipul, mărimea şi starea de conservare a documentului supus operaţiei de reproducere. Se scanează / fotografiază un număr limitat de pagini. Tarifele sunt valabile pentru folosirea imaginilor în scopul cercetării / documentării. Comenzile se onorează în funcţie de complexitatea şi numărul cererilor. Pentru executarea lor în aceeaşi zi, se percepe o taxă de urgenţă care se adaugă la costul scanărilor. Contact: col.spec@bcu-iasi.ro.

Sus