Introducere în științele informării și documentării

curs facultativ an universitar 2015 - 2016

În anul universitar 2015-2016, Facultatea de Litere și Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu, oferă studenților universității și personalului din biblioteci oportunitatea de a participa la cursul facultativ de Introducere în științele informării și documentării. Cursul va aborda atât probleme referitoare la activitatea tradițională desfășurată în structurile infodocumentare (prelucrarea documentelor, politici de selecție, deselecție, prezervare și conservare a colecțiilor), dar și aspecte care vizează tendințele moderne ale domeniului (cultura informației, cercetarea științifică în structurile infodocumentare, probleme legate de evaluarea colecțiilor și serviciilor, bibliometrie și platforme cu indicatori bibliometrici).

Cursul facultativ „Introducere în ştiinţele informării şi documentării”, organizat de Facultatea de Istorie, Facultatea de Litere şi BCU Iaşi, va începe sâmbătă, 7 noiembrie 2015, ora 9.30, şi se va desfăşura la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Str. Păcurari, Nr. 4, et.1, Sala B. H.Hasdeu.

Sus