180 de ani de istorie a presei româneşti


„180 de ani de istorie a presei româneşti” - expoziţie organizată de Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” din Iaşi cu prilejul Congresul internaţional de istorie a presei româneşti.

Asociaţia Română de Istorie a Presei şi Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi organizează în zilele de 2, 3 şi 4 aprilie Congresul internaţional de istorie a presei româneşti cu participare a peste 100 de reprezentanţi din România, Republica Moldova, Austria, Bulgaria şi Ucraina. Evenimentul reuneşte profesori, bibliotecari, cercetători, arhivişti şi jurnalişti.

Cu acest prilej, Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” din Iaşi, deţinătoare a unui inestimabil patrimoniu, organizează o expoziţie care să ilustreze momente importante din istoria presei româneşti. Vor fi expuse numere din Curierul Românesc, Albina Românească, Curier de ambe sexe, Buletin-gazetă oficială, Magazin istoric pentru Dacia, Foaie literară (Foaie pentru minte, inimă şi literatură), Icoana lumei, Din Moldova, Le Glaneur Moldo-Valaque, Luminătoriul, Basarabia, Bucovina: gazetă românească, Arhiva românească, Dacia literară, Propăşirea, România literară (1855), Literatorul, Luceafărul, Uricariul, Convorbiri literare, Viaţa Românească ş. a.

Expoziţia va fi vernisată joi, 2 aprilie 2009, ora 18.30 de Domnul Liviu Papuc.

Vitrinele cu periodicele expuse se află în holul de la etajul întâi al bibliotecii. Expoziţia poate fi vizitată până pe 7 aprilie 2009.

expozitie expozitie expozitie expozitie expozitie expozitie expozitie expozitie expozitie

Sus