Departamentul Periodice

Departamentul Periodice al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi a fost înfiinţat din iniţiativa fostului director K.K. Klein (1932-1937) care a prevăzut importanţa prelucrării în mod organizat, profesionist a publicaţiilor periodice (inventariere sistematică, cotare pe formate – X, Y, Z, catalogare, constituierea volumelor de legătură). Tot atunci începe organizarea cataloagelor alfabetic, topografic, cronologic, la care în timp s-au adăugat catalogul geografic şi zecimal. Astăzi, prin prelucrarea în sistem informatizat şi digitizare, s-au păstrat două cataloage de serviciu (alfabetic şi topografic).

Cel mai vechi periodic românesc aflat în colecţiile noastre este Albina românească (1829); iar dintre cele mai vechi periodice străine amintim Zeitschrift für Zivilrecht und Process (1828), Deutsche Vierteljahrsschrift (1838) şi Revue des Deux Mondes (1846).

Principalele activităţi desfăşurate în departamentul Periodice:

 • evidenţa serialelor intrate în bibliotecă prin cele patru forme de achiziţie;
 • catalogarea publicaţiilor ce intră în bibliotecă conform normelor ISBD (S) şi UNIMARC;
 • indexarea şi atribuirea indicilor CZU pentru periodice;
 • facilitează accesul la ediţiile online ale publicaţiilor seriale;
 • adaptează şi aplică noi soluţii informatice pentru valorificarea fondului existent;
 • retroconversia titlurilor şi holdingul corespunzător pentru fișele descrierilor bibliografice digitizate din catalogul tradiţional al bibliotecii (fondul bibliotecii până în 1995);
 • realizează statistica referitoare la publicaţiile seriale, Registrul Inventar, RMF, descărcarea financiară;
 • colaborează la întocmirea Repertoriului colectiv al periodicelor străine intrate în bibliotecile din România;
 • împrumută din depozitul curent fasciculele cerute de utilizatorii interni şi externi;
 • elaborează norme, instrumente de lucru, modele, proceduri şi metodologii pentru prelucrarea şi evidenţierea colecţiilor - Ghidul de prelucrare a serialelor în Aleph 500.16.02;
 • acordă asistenţă de specialitate la Sala Periodice şi colegilor.

Sus