Conducere

Conf. univ. dr. Ioan Milică Director General
Cristina Manole Director Economic
Paul Ichim Şef Departament Dezvoltarea Colecțiilor
Cristian Raicu Şef Serviciu Administrativ
Camelia Stumbea Şef Serviciu Cercetare şi Informare Bibliografică
Delia Bucos Şef Departament Catalogare
Lăcrămioara Chihaia Şef Departament Colecţii speciale
Adrian Simionescu Şef Departament Contabilitate
Ioana Gafton Şef Serviciu Conservarea colecţiilor
Dr. Anca Hațapuc Şef Departament Indexare
Carmen Diaconescu Şef Departament Informatizare
Camelia Boca Şef Serviciu Relații cu publicul și Împrumut interbibliotecar
Dr. Daniela Dimitriu Şef Serviciu Filiale de Ştiinţe Sociale
Elena Cojocariu Şef Serviciu Filiale de Ştiinţe Umaniste
Dr. Ivona Olariu Şef Serviciu Filiale de Ştiinţe Exacte

Sus