Baze de date științifice

ANELIS

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu este membru fondator al Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România - ANELIS PLUS, care activează cu scopul reprezentării intereselor de informare şi documentare ale membrilor săi, promovând cunoașterea şi susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale utilizatorilor din România.

Baze de date științifice abonate de Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi și de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi pentru perioada mai 2018-mai 2019


În anul 2018 - 2019, BCU Iaşi vă pune la dispoziţie, pentru documentare, următoarele baze de date ştiinţifice (reviste și cărți electronice):

  • Baze de date reviste abonate

1. Baze de date/ platforme fulltext

2. Baze de date bibliografice și bibliometrice

3. Aplicații pentru cercetare (în chimie și matematică)

  • Lucrări în colaborare

Studii eminescologice

Aceasta serie de studii este pusă la dispoziţia noastră prin bunăvoinţa Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” din Botoşani şi a Editurii Clusium din Cluj-Napoca, proprietarul copyright-ului.

Numarul 1
Numarul 2
Numarul 3
Numarul 4
Numarul 5
Numarul 6
Numarul 7
Numarul 8
Numarul 9
Numarul 10
Numarul 11
Numarul 12
Numarul 13
Numarul 14
Numarul 15
Numarul 16
Numarul 17
Numarul 18
Numarul 19

  • Instrumente bibliografice online

1. RefWorks

refworks

  • Baze de date online

SemanticScholar

Persee

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Open Access Books (DOAB)

Directory of Open Access Repositories (DOAR)

Sus