Baze de date științifice

ANELIS

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu este membru fondator al Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România - ANELIS PLUS, care activează cu scopul reprezentării intereselor de informare şi documentare ale membrilor săi, promovând cunoașterea şi susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale utilizatorilor din România.

Baze de date științifice abonate de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi și de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru perioada iunie 2019 - mai 2020


În perioada iunie 2019 - mai 2020, BCU Iaşi vă pune la dispoziţie, pentru documentare, următoarele baze de date ştiinţifice:

  • Baze de date reviste abonate

1. Baze de date/ platforme fulltext

Elsevier Science Direct - Journals Freedom Collection

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Elsevier - Science Direct Freedom Collection (abonată de UAIC, poate fi accesată din spațiile UAIC și din BCU – sediul central)

SpringerLink Journals

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Springer Nature - SpringerLink Journals (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central -și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

ProQuest Central

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Proquest - ProQuest Central (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central - și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

Emerald Journals EMAN

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Emerald - Emerald Management EJournals – EMAN – (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central - și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

AAAS Science Journals

AnelisPlus

Ghid de utilizare

AAAS - Science (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central - și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

Nature Journals

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Springer Nature - Nature Journals (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central - și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

Cambridge Journals HSS Collection

Ghid de utilizare

Cambridge University Press – Cambridge Journals Colecţia HSS (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central - și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

JSTOR

Ghid de utilizare

Listă titluri JSTOR Arts & Sciences III Collection

Listă titluri JSTOR_Language & Literature Collection

JSTOR – Colecţiile Arts & Science şi Language & Literature (abonată de BCU Iași, poate fi accesată din BCU – sediul central - și din bibliotecile filiale – utilizând calculatoare dedicate)

2. Baze de date bibliografice și bibliometrice

Clarivate Analytics (Web of Science, Journal Citation Reports, Derwent Innovation Index)

AnelisPlus


Ghid de utilizare Web of Science
Ghid de utilizare Journal Citation Reports
Ghid de utilizare Derwent Innovation Index

Clarivate Analytics – Web of Science, Journal Scitation Report, Derwent Innovation Index (abonată de UAIC, poate fi accesată din spațiile UAIC și din BCU – sediul central)

ELSEVIER - SCOPUS

AnelisPlus

Ghid de utilizare

Elsevier – Scopus (abonată de UAIC, poate fi accesată din spațiile UAIC și din BCU – sediul central)

3. Aplicații pentru cercetare (în chimie și matematică)

MatSciNet

AnelisPlus

Ghid de utilizare

AMS – MathSciNet (abonată de UAIC, poate fi accesată din spațiile UAIC și din BCU – sediul central)

REAXYS

Ghid de utilizare

Elsevier – Reaxys (abonată de UAIC, poate fi accesată din spațiile UAIC și din BCU – sediul central)
  • Lucrări în colaborare

Studii eminescologice

Aceasta serie de studii este pusă la dispoziţia noastră prin bunăvoinţa Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” din Botoşani şi a Editurii Clusium din Cluj-Napoca, proprietarul copyright-ului.

Numarul 1
Numarul 2
Numarul 3
Numarul 4
Numarul 5
Numarul 6
Numarul 7
Numarul 8
Numarul 9
Numarul 10
Numarul 11
Numarul 12
Numarul 13
Numarul 14
Numarul 15
Numarul 16
Numarul 17
Numarul 18
Numarul 19
Numarul 20
Numarul 21

  • Baze de date online

SemanticScholar

Persee

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Open Access Books (DOAB)

Directory of Open Access Repositories (DOAR)

Sus