Baze de date științifice

ANELIS

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu este membru fondator al Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România - ANELIS PLUS, care activează cu scopul reprezentării intereselor de informare şi documentare ale membrilor săi, promovând cunoașterea şi susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale utilizatorilor din România.

În anul 2018, BCU Iaşi vă pune la dispoziţie, pentru documentare, următoarele baze de date ştiinţifice (reviste și cărți electronice):

  • Baze de date reviste abonate

1. Baze de date/ platforme fulltext

SpringerLink Journals

detalii...
ProQuest Central

detalii...
Emerald Journals
Science Journals
AAAS
Science Direct - Journals
Freedom Collection
American Institute of Physics Journals

detalii...
American Physical Society Journals
Oxford Journals

detalii...
SAGE Journals HHS Collection

detalii...
EBSCO Academic Search Complete

EBSCO Bussiness Source Complete

detalii...
IEEE All - Society Periodicals Package (ASPP Online)
Wiley Journals
MatSciNet
Taylor & Francis Journals
Reaxys
American Chemical Society Journals
Institute of Physics Journals
Cambridge Journals
CAB Abstracts
SIAM Journals
Legis

detalii...

2. Baze de date bibliografice și bibliometrice

  • Lucrări în colaborare

Studii eminescologice

Aceasta serie de studii este pusă la dispoziţia noastră prin bunăvoinţa Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” din Botoşani şi a Editurii Clusium din Cluj-Napoca, proprietarul copyright-ului.

Numarul 1
Numarul 2
Numarul 3
Numarul 4
Numarul 5
Numarul 6
Numarul 7
Numarul 8
Numarul 9
Numarul 10
Numarul 11
Numarul 12
Numarul 13
Numarul 14
Numarul 15
Numarul 16
Numarul 17
Numarul 18

  • Instrumente bibliografice online

1. RefWorks

refworks

  • Baze de date online

SemanticScholar

Persee

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Open Access Books (DOAB)

Directory of Open Access Repositories (DOAR)

Sus