Biblia 330 – unitate întru cuvânt

Expoziție de carte românească veche deschisă în perioada 8 – 12 noiembrie 2018, sediul central, etajul I


expozitie de carte
La 330 de ani de la tipărirea primei traduceri integrale a Bibliei, aducem un ales omagiu domnitorilor luminați, cărturarilor iluștri și meșterilor tipografi, care au trudit și au dăruit posterității Biblia în limba română.
Aniversarea Bibliei de la București, a cărei tipărire s-a încheiat la 10 noiembrie 1688, are loc în cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” și este marcată prin deschiderea pentru publicul larg a unei expoziții cu ediții în limba română ale Cărții Cărților: Biblia de la București (1688), Biblia de la Blaj (1795), Biblia de la Sankt Petersburg (1819), Biblia de la Buzău (1854-1856) și Biblia de la Sibiu (1856-1858).
Datorită efortului depus pentru traducerea și tipărirea ei în anul 1688, Biblia rămâne în istorie un simbol de unitate națională: „s-au dăruit neamului rumânesc, văzut în întregul lui: rumânilor, moldovenilor și ungrovlahilor”.

Deschiderea expoziției are loc vineri, 9 noiembrie 2018, ora 14.30, în Aula BCU.
Invitat: Prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan, Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

Din data de 13 noiembrie, până pe 28 noiembrie, expoziția continuă cu alte ediții ale Bibliei de la București.

Sus