proiectie de film

„Ţine, Doamne, partizanii, până vin americanii!”, documentar realizat de Dragoş Zămosteanu
Sâmbătă, 11 noiembrie 2017, ora 15.00
Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”


Dacă în 1944 au făcut parte din categoria celor puțini care au salvat evrei de la deportare – nu întâmplător Maria, Nicolae și Aristina Pop figurează la Memorialul „Yad Vashem” din Ierusalim ca „drepți între popoare”! –, în 1949 au intrat în colimatorul Securității pentru că au ascuns în munți alți oameni, persecutați de noul regim politic instaurat grație Armatei Roșii „eliberatoare”…

Pe Aristina Pop-Săileanu am văzut-o pentru prima dată la Sighet: în fotografia de la intrarea în celula 82 a Memorialului, pe cartonul de prezentare a grupului de rezistență anticomunistă Pop-Oniga („Ţibleșul”). Pornind pe urmele chipului dârz-trist, de pe care scânteia justei revolte nu se lasă stinsă de noroiul securisto-comunist, am aflat, pas cu pas, povestea unei femei care a înfruntat teroarea în virtutea și în numele purei și simplei demnități umane. Așa s-a născut filmul de faţă, dedicat familiei Pop din Lăpușul Românesc. Faptul că mai există astfel de oameni, cu ADN-ul etic intact, e un motiv de speranță că încă nu e totul pierdut!

*

While in 1944 they were among the few who risked their lives to save Jews from deportation – it is not by accident that Maria, Nicolae, and Aristina Pop are listed in the Righteous Among the Nations database of Yad Vashem Memorial in Jerusalem! –, in 1949 they came to be chased by the Romanian Political Police for having hidden in the mountains other people, persecuted by the new political regime established by the „liberator” Red Army...

I first saw Aristina Pop-Săileanu at Sighet: in a photograph at the Prison Museum, at the entry of the cell 82, alongside with the other figures of the anti-communist resistance group Pop-Oniga (‹Țibleșul›). In quest of that sad but resolute face, on which the spark of the just revolt wouldn’t be stifled by the communist mud, I found out, step by step, the story of a woman who stood up to the terror in the name and by virtue of pure and simple human dignity. These are the origins of the present film, dedicated to the Pop family from Lăpușul Românesc. The fact that such people still exist, with an intact ethical DNA, is a reason to hope that all is not lost yet!

Sus