Despre „misterele” onomastice ale Iașilor

Conferinta


Mircea Ciubotaru (n. 19 mai 1944, Timișoara) este profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, și cercetător ştiinţific gr. I la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”. Domnia sa a publicat peste 200 de studii, articole și recenzii, precum și 43 de volume, realizate ca autor unic, colaborator și editor. Lucrările științifice și publicistica desfășurată în presa culturală reflectă preocupări de onomastică (antroponimie și toponimie), lexicologie, istorie a limbii române, istorie socială și genealogie.

„Misterele onomastice” ale Iașilor, un serial în desfășurare, publicat în revista „Cronica Veche” (Iași), prezintă în stil publicistic, dar cu o documentare arhivistică laborioasă, cele mai obscure și controversate toponime ieșene, propunând etimologii ale unor nume de cartiere, străzi, piețe, grădini publice, poduri și alte locuri, cu insistență asupra motivării denumirilor și identificării persoanelor-referent din sintagmele denominative. Conferința selectează câteva probleme de metodă, dificultăți de interpretare și soluții definitive sau propuneri de interpretare provizorie pentru toponime din stratul vechi și popular, precum Copou, Țicău, Tătărași, Ciurchi, Păcurari, Nicolina, Bucium, Socola, Podul Roș, Podul Verde, străzile Han Tătar, Pădure, Călărași, Zoe, Ionescu și altele, unele aparent transparente, dar tocmai de aceea înșelătoare și generatoare de „legende” toponimice, în fapt etimologii populare.

Sus