Catalogul online al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” oferă acces la colecţiile proprii. Descrierea bibliografică a publicaţiilor în sistem informatizat a început în anul 1995, utilizându-se softul Vubis. Din 1999 se foloseşte softul integrat Aleph, în timp dezvoltându-se o bază de date care cuprindea doar descrierile bibliografice ale intrărilor curente. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de informare ale utilizatorilor şi pentru a se putea accesa catalogul de la distanţă, în anul 2008, printr-un proiect ambiţios, s-au scanat fişele cataloagelor tradiţionale, atât din unitatea centrală, cât şi de la bibliotecile filiale şi s-au introdus în sistemul informatic integrat. A rezultat un catalog general online (Catalog BCU) care ilustrează toate fondurile de carte, periodice şi colecţii speciale deţinute.

Catalog general BCU (după 1995) – Această bază de date cuprinde descrierile bibliografice ale intrărilor curente (cărţi, publicaţii periodice, colecţii speciale, stasuri, etc.) începând cu anul 1995, atât din unitatea centrală cât şi din bibliotecile filiale.

Catalog tradiţional – fişe digitizate (înainte de 1995) – Această bază de date a rezultat în urma scanării fişelor din cataloagele tradiţionale din unitatea centrală şi din bibliotecile filiale. Ambele baze de date bibliografice înglobează cataloage pentru cărţi, periodice (ziare, reviste, almanahuri, calendare), colecţii speciale (carte veche românească şi străină, muzică tipărită, albume, materiale audio-video, resurse electronice, materiale non-carte)

Fişiere de autoritate – Această bază de date, începută în 2004, cuprinde înregistrări de autoritate pentru nume de persoane, colectivităţi, titluri și subiecte.

Baza de date România – Cuprinde descrieri bibliografice ale articolelor din publicaţiile periodice româneşti din domeniul ştiinţelor socio-umaniste.

În interogarea catalogului online utilizatorii pot opta să folosească interfaţa Catalog BCU MEBFIND, un produs gratuit, care face căutări simultane în toate bazele de date.