Workshop: „Influenţa markerilor personali şi profesionali în luarea deciziilor de intervenţie asistenţiale”

cnasr sigla bcu

WORKSHOP

Influenţa markerilor personali şi profesionali
în luarea deciziilor de intervenţie asistenţiale

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” IAŞI - Strada Păcurari nr. 4
Sala „B.P. Hasdeu”

worksop

Numărul maxim de participanţi este 60, prioritate având asistenţii sociali membri ai CNASR

înscrieri şi detalii la adresa de e-mail cnasriasi@gmail.com


Coordonatori:
Lector univ. dr. Oana - Lăcrămioara BĂDĂRĂU - Asistent social principal
Dr. Roxana - Magdalena NECULA - Asistent social principal

Asistenţii sociali înscrişi în CNASR vor primi 2 CREDITE

Sus