„Traducerea : limbaj şi transculturalitate”


expozitie de carte„Poate că misiunea traducătorului este mai subtilă, mai civilizată decat cea a scriitorului: e evident că traducătorul vine după scriitor. Traducerea este o etapă mai avansată.” (Jorge Luis Borges)

Ziua Internațională a Traducătorului, decretată pe 30 septembrie 1991 de către Federația Internațională a Traducătorilor (FIT) sub egida UNESCO, a devenit un prilej pentru a sublinia importanța profesiei de traducător şi de a evidenția rolul-cheie pe care îl au aceştia în dialogul intercultural. Aşadar, am considerat că ne revine misiunea de a onora aceasta îndeletnicire nobilă prin prezentarea instrumentelor de lucru ale traducătorilor în general, punând accentul cu precădere pe activitatea traducătorilor români din literatură, precum şi a scriitorilor români traduşi în alte limbi.

Sus