Specialistul în Ştiinţa informării - parte integrantă a unei noi Europe a documentării şi comunicării


Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iaşi şi Asociaţia Bibliotecarilor din România - filiala Iaşi organizează, în perioada 17-18 iunie 2009, întâlnirile profesionale reunite sub tema „Specialistul în Ştiinţa informării - parte integrantă a unei noi Europe a documentării şi comunicării”.

Programul manifestărilor include:

  • lucrările Diviziunii Biblioteci Universitare - „Probleme juridice actuale în regulamentele pentru utilizatori”
  • lucrările secţiunilor:

Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor

Catalogare - „Noi tendinţe în catalogare pentru integrarea în sistemele moderne de furnizare a informaţiei"

Clasificare şi indexare - „Lives.ro - proiect naţional în derulare”

Periodice - "Biblioteca - servicii moderne de prelucrare şi informare în perioadă de criză”

Statistică si evaluare - „Statistică şi evaluare în biblioteca digitală”

Informatizare - „Gestionarea resurselor electronice în bibliotecă”

Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională - „Actualităţi în legislaţia de bibliotecă”

Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar - „De la cum la pentru cine. Ne cunoaştem utilizatorii?”

Sus