„HANDBOOK OF EUROPEAN UNION” de Zoltan Horvath


handbook of european union Zoltan Horvath „HANDBOOK OF EUROPEAN UNION”
HVG_ORAC Publishing House
ISBN 978 963 258 000 5

Centrul de documentare europeană vă oferă spre consultare a treia ediţie a variantei în limba engleză.

Cartea oferă o viziune cuprinzătoare asupra Uniunii Europene, a funcţionării ei din punct de vedere organizatoric, politic şi economic, cu accent pe instituţiile, politicile şi mecanismele legale ale UE, totul prezentat într-un limbaj simplu şi accesibil. De asemenea, lucrarea conţine un dicţionar cu peste 300 de termeni, care poate fi folosit ca o sursăde informare de sine stătătoare.

Cartea datorează mare parte din succesul pe care l-a înregistrat faptului căediţiile successive au evoluat odată cu Uniunea Europeană, oferindu-le cititorilor un nivel de cunoştinţe ridicat despre arhitectura Europei, mereu actualizat. Aşa cum însuşi editorul afirmă, literatura de specialitate oferă puţine materiale care să urmărească îndeaproape dezvoltarea Europei, cu ediţii succesive publicate atât de des. Ultima ediţie, publicată simultan în limbile engleză, francezăşi maghiară, abordează problemele ultimelor extinderi - din 2004 si 2007, analizează schimbările cuprinse în Tratatul de la Lisabona , aşteptat să schimbe, din 2009, fundamentele EU, dar ia în discuţie şi problema noilor curente manifestate în politicile individuale, în perspectiva financiară din perioada 2007-2013.

„Manualul Uniunii Europene” a ajuns la a şaptea ediţie în Ungaria, fiind editat în zeci de mii de exemplare, dovedindu-se un real ajutor pentru specialişti, studenţi, oameni de afaceri, funcţionari publici şi pentru alţi cetăţeni interesaţi de o abordare profesionistăa problematicii Uniunii. Comisia Europeană a susţinut publicarea ediţiilor anterioare şi în limbile engleză, francezăşi slovacă, iar succesul instantaneu din multe state membre a justificat pe deplin efortul. Încăde la primele ei apariţii, cartea a fost inclusăîn bibliografiile programelor de studiu ale unor universităţi şi colegii europene de prestigiu.

Sus