Prelegere filosofică „Ce facem cu mintea și cu inima?"

Sâmbătă, 11 octombrie 2014, ora 15.00
Biblioteca Centrală Universitară, Sala B.P. Hasdeu

Prelegere filosofică

Ce facem cu inima și cu mintea?

Conferențiar: Marius Andro

Intrarea liberă!

Sus