MEBDIGIT - între hârtie şi display


fisa de catalog traditional

Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi se adresează mediului academic ieşean, cu extensie către cel naţional şi internaţional.

Pentru a veni în întimpinarea cerinţelor beneficiarilor noştri am iniţiat un proiect MEBDIGIT care are ca obiectiv general introducerea în sistemul informatic integrat a fişelor de catalog tradiţionale, oferind utilizatorilor accesul online la toate categoriile de date şi informaţii existente în bibliotecă.

Digitizarea fişelor de catalog, adică aducerea în format digital a documentelor nativ non-digitale a apărut ca o necesitate şi creează o serie de avantaje care justifică pe deplin investiţia financiară:

 • accesibilitate online, care creează premisa introducerii unor noi servicii pentru o mai bună documentare a beneficiarilor, precum şi vizibilitate în Catalogul National ROLINEST;
 • îmbunătăţirea posibilităţilor de acces (consultare simultană, mai rapidă, acces de la distanţă fără bariera de timp şi spaţiu) cu impact asupra creşterii numărului de utilizatori şi a categoriilor acestora;
 • reducerea birocraţiei în accesarea informaţiei, o mai mare explorare şi exploatare a informaţiei, referinţele încrucişate (Cross references) spre alte documente, ceea ce uşurează munca cititorilor;
 • aparitia unei săli multimedia cu 60 de calculatoare, imprimante, scanere, xerox în spatiul ocupat de cataloagele tradiţionale;
 • evitarea pierderii şi deteriorării în timp a documentelor, depozitare mai sigură în caz de catastrofe, posibilităţi crescute de accesare, comunicare si manevrare a documentelor.

Rezultate preconizate

 • 1 500 000 fişe de catalog scanate şi procesate
 • 1 500 000 fişe de catalog online
 • 1 500 000 de unitati bibliografice introduse în Catalogul National online
 • 30 000 de studenţi şi cadre didactice accesează informaţia prin internet
 • accesarea on line a catalogului de către 250 000 de beneficiari de oriunde
 • inventarul complet informatizat al bibliotecii
 • o sala de 100 metri pătraţi disponibilă pentru alte activităţi
 • un catalog topografic unitar

Acest proiect este o premieră şi trebuie extins în toate marile biblioteci, contribuind la creşterea şi dezvoltarea Catalogului National ROLINEST.

Sus