Biblioteca Seminarului Matematic "Al. Myller" - 100 de ani de activitate


seminarul matematic

Repere istorice

În luna octombrie 1910 a fost semnat actul de naștere al Seminarului Matematic Alexandru Myller, care în această toamnă celebrează un secol de neîntreruptă activitate în cadrul Facultății de Matematică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Biblioteca Seminarului fiind integrată Serviciului Științe Exacte al Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu.

Acest nucleu de cercetare în matematică a fost inițiat de profesorul Alexandru Myller, care a devenit astfel promotorul învăţământului matematic modern la universitatea ieșeană.

Biblioteca de specialitate a fost organizată după modelul sălii de lectură a Seminarului Matematic de la Göttingen creat de mentorul profesorului Myller, Felix Klein. Colecțiile bibliotecii au fost ordonate alfabetic, aranjare la raft care se păstrează și astăzi, fiind îmbogățite, în timp, prin eforturile profesorilor ieșeni, care au întreţinut legături cu matematicieni din lumea întreagă. Deși cele două Războaie Mondiale au afectat activitatea Universității și, implicit, și pe cea a Seminarului, în perioada interbelică bibliotecă era cea mai mare bibliotecă de matematică din ţară şi una dintre cele mai mari din estul Europei.

Profesorul Ilie Popa este cel care urmează la conducerea Bibliotecii Seminarului, în perioada 1947-1952. În 1949, Biblioteca a devenit filială a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” primind, în 1954, numele iniţiatorului său. În 1952, din partea Facultății de Matematică a fost desemnat pentru coordonare profesorul Adolf Haimovici, urmat de prof. univ. dr. Gheorghe Bantaş (1994-2006), în prezent acest rol revenindu-i prof. univ. dr. Vasile Oproiu.

Statutul de filială a BCU a permis adăugarea în inventarele bibliotecii a numeroase publicații – cărți și periodice - cumpărate prin Serviciul de Evidență și completarea colecțiilor.

Perioada 2005-2008 a însemnat o perioadă de strămutări repetate, cauzate de lucrările de consolidare a corpului A al Universității. În 2008, Biblioteca Seminarului matematic a revenit în vechile sale spații reamenajate, dotate cu echipamente IT, dar păstrînd specificul structurii originale.

În 2008, în cadrul Seminarului Matematic a fost iniţiată sărbătorirea a 125 ani de la apariţia revistei „Recreaţii Ştiinţifice”, moment care a prilejuit retipărirea numerelor vechi ale publicaţiei.

Astăzi, Seminarul Matematic „Alexandru Myller” este cunoscut pe toate meridianele globului. Matematicieni reputaţi i-au trecut pragul de-a lungul timpului - W. Blaschke, E. Bompiani, F. Browder, Buchin-Su, H. Cartan, E. Cartan, A. Cszászár, A. Denjoy, S.F. Finikov, G.V. Gnedenko, Grell, P.J. Hilton, A. Lichnerowicz, M. Matsumoto, P. Montal, L.J. Mordell, M. Picone, B. Segre, W. Sierpinski, V. Volterra.

Biblioteca Seminarului „Alexandru Myller” astăzi


biblioteca

Membrii Seminarului, ≈ 150, sunt cadre didactice de la Facultatea de Matematică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, de la Catedra de matematică a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, dar aparțin şi altor facultăţi şi instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate.

Colecțiile bibliotecii, care numără peste 81000 de volume (dintre care aproximativ 15000 intrate în fondul bibliotecii după 1990) sunt prelucrate și valorificate de un colectiv de trei bibliotecari ai Bibliotecii Centrale Universitare. Publicaţiile sunt păstrate în 5 depozite, iar înregistrările lor bibliografice se regăsesc, aproape în totalitate, catalogul online al BCU.

Biblioteca conţine publicaţii matematice de o imensă valoare


expozitie expozitie expozitie

În colecțiile Bibliotecii se află un fond de carte veche şi manuscrise cuprinzând aproximativ 300
volume apărute înainte de 1850, precum:

 • Apollonii Pergaei Conicorum libri quatro, 1566;
 • Gemma Frisius, R – Arithmeticae Practicae methodus facilus, Lipsiae, 1575;
 • Clavius Bambergensis, Christophorus – Geometria practica, Mainz, 1606;
 • Pisani, Gio. Batista – Giardino Aritmetico, Milano, 1646;
 • Stoiheia arithmetikes, Iaşi, 1818 (carte veche românească).

Acestora li se adaugă peste 700 titluri de publicaţii periodice de specialitate. Dintre cele cu apariţie mai veche se află:

 • Acta Eruditorum (1682- );
 • Journal de l'École polytechnique (1797 - );
 • Journal für die reine und angewandteMathematik (1829- );
 • Compte Rendus de l'Académie des Sciences (1835 - );
 • MathematischeAnnalen (1869 - );
 • American Journal of Mathematics Pure and Applied (1878 - );
 • Recreaţii Ştiinţifice (1883 - );
 • Annales Scientifiques de l'Université de Jassy (1900 - )

De asemenea, în bibliotecă există opere complete, în original, ale unor matematicieni celebri - Euclid, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Pierre Fermat, Christian Huygens, Isaac Newton, Jacob Bernoulli, Leonard Euler, Joseph Louis Lagrange, Pierre-Simon Laplace, Karl Friedrich Gauss, Auguste Louis Cauchy, Niels Hendrick Abel, Henri Poincaré.

Al MyllerALEXANDRU MYLLER
(1879 - 1965)

Dacă şcoala de matematică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” este astăzi una de recunoaştere internaţională, acest lucru i se datorează în primul rând profesorului Alexandru Myller, al cărui nume a rămas legat de destinul şcolii matematice pe care a creat-o la Iaşi şi a bibliotecii înfiinţate în facultate.

A urmat studii liceale şi universitare (Facultatea de Ştiinţe) la Bucureşti, în 1900 luându-şi licenţa în matematică. Doctoratul său, susținut la Göttingen, sub conducerea ştiinţifică a lui David Hilbert, a fost în domeniul ecuaţiilor integrale.

Profesorul Myller a fost profesor la Seminarul Pedagogic, la Şcoala de Poştă şi Telegrafie (1907-1908) şi apoi conferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1908-1910). În 1910, a fost numit profesor de geometrie analitică la Universitatea din Iaşi. În acelaşi an, a pus bazele Seminarului Matematic al Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pe care, prin mari eforturi materiale, l-a dotat cu o bibliotecă de cărţi şi periodice de specialitate, care în prezent îi poartă numele.

A publicat peste 80 de lucrări ştiinţifice în domeniul ecuaţiilor integrale, geometriei diferenţiale şi istoriei matematicii, adunate în volumul „Scrieri matematice”, publicat la Editura Academiei Române în 1959. A studiat ecuaţiile diferenţiale liniare autoadjuncte de ordin par şi ordin impar. A fost primul matematician care a introdus ecuaţiile integrale cu nucleu antisimetric. A aplicat ecuaţiile integrale la rezolvarea unor probleme la limită pentru ecuaţii cu derivate parţiale de tip hiperbolic. Plecând de la lucrările lui T. Levi-Civita, a introdus noţiunea numită azi concurenţă în sens Myller, care l-a condus la studiul unor configuraţii geometrice numite configuraţii Myller (R. Miron, 1960). A contribuit fundamental, alături de Gh. Ţiţeica şi O. Mayer, la crearea geometriei diferenţiale centroafine.

A fost membru de onoare al Academiei Române şi Doctor Honoris Causa al Universităţii Humboldt din Berlin.

Sus