Instruirea utilizatorilor pentru cultura informaţiei

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" din Iaşi organizează în cursul anului universitar, la cerere, sesiuni de instruire a utilizatorilor săi.

Studiile din literatura de specialitate, observaţiile proprii şi solicitările adresate bibliotecii sunt elemente care pledează pentru educarea utilizatorilor prin programe de instruire, al căror rol este de a-i familiariza cu serviciile şi resursele de informare şi documentare oferite de bibliotecă. Complementar asistării şi consilierii informaţionale permanente, acest demers vine să certifice atenţia deosebită pe care BCU „M. Eminescu" o acordă educaţiei utilizatorilor pentru cultura informaţiei.

Persoanele care doresc să participe la aceste sesiuni vor completa formularul de mai jos:


      

Toate câmpurile sunt obligatorii.

Sus