Împrumut la domiciliu

  • Împrumutul la domiciliu se face atât în unitatea centrală, etajul I, Sala Împrumut la domiciliu/Sala Multimedia cât şi la bibliotecile filiale.
  • Servirea publicaţiilor se efectuează pe bază de comandă online.
  • Pentru a efectua împrumuturi, utilizatorii trebuie să deţină permis de bibliotecă vizat.
  • Studenţii şi masteranzii pot să împrumute la domiciliu 10 publicaţii pentru 2 săptămâni.
  • Cadrele didactice universitare pot să împrumute la domiciliu 10 publicaţii pentru 30 de zile.
  • Sunt excluse de la împrumutul la domiciliu următoarele categorii de publicaţii: periodicele, dicţionarele, enciclopediile, atlasele, lucrările practice şi de laborator, lucrările cu uz intern, tezele de doctorat, publicaţiile apărute înainte de 1950, colecțiile speciale, exemplarele unice.

Sus