Împrumut la domiciliu

  • Împrumutul la domiciliu se face atât în unitatea centrală, etajul I, Sala Împrumut la domiciliu/Sala Multimedia cât şi la bibliotecile filiale.
  • Servirea publicaţiilor se efectuează pe baza unui buletin de împrumut completat de către utilizator.
  • Pentru împrumut la domiciliu se poate apela și la comanda online pentru publicațiile din sediul central, pentru cele de la Biblioteca de Drept, Biblioteca de Ştiinţe Economice, Biblioteca de Filosofie şi Biblioteca de Psiho - Pedagogie, Educaţie Fizică şi Sport.
  • Pentru a efectua împrumuturi, utilizatorii trebuie să deţină permis de bibliotecă vizat.
  • Studenţii şi masteranzii pot să împrumute la domiciliu 5 publicaţii pentru 2 săptămâni.
  • Cadrele didactice universitare pot să împrumute la domiciliu 10 publicaţii pentru 30 de zile.
  • Sunt excluse de la împrumutul la domiciliu următoarele categorii de publicaţii: periodicele, dicţionarele, enciclopediile, atlasele, lucrările practice şi de laborator, lucrările cu uz intern, tezele de doctorat, publicaţiile apărute înainte de 1950, colecțiile speciale, exemplarele unice.

Sus