Biblioteca de geografie

Adresa : B-dul Carol I nr. 20A Iaşi, în Corpul B al Universitaţii "Al.I. Cuza" Iaşi (etaj III)
Telefon : 0232-201475
Persoana de contact : Elena Ungureanu - responsabil bibliotecă
E-mail : ele_ung@ yahoo . com

Programul bibliotecii

Imprumut: 9.00 - 13.00; 15.00 - 19.00

Program cu publicul: 8.30 -20.00

Accesul la biblioteca se face pe baza permisului de intrare în BCU, care este valabil în sediul central şi în toate filialele.

Colecţii

Fond total (la 1 ianuarie 2009): 68.247 unităţi bibliografice
Număr de înregistrari în baza de date (oct 2009) : 14.663 înregistrări

Biblioteca de Geologie şi Geografie deţine colecţii importante de documente,cărţi şi periodice, din toate domeniile geologiei şi geografiei. Beneficiarilor le sunt puse la dispoziţie dictionare şi enciclopedii generale şi de specialitate, atlase, hărţi , bibliografii.

Cartea veche provine din fostele biblioteci de catedră, dar şi din donaţii ulterioare. Cea mai veche lucrare din bibliotecă este De obşte gheografie (1795) de Episcop Amfilohie (Hotiniul) , fiind primul manual de geografie din ţară. Cartea veche straină este bogat reprezentată, în principal de cea franceză şi germană: "Reclus Elise : Nouvelle Gographie Universelle", vol.1-13, 1875 (Paris) , "Nouveau Larousse illustre. Dictionnaire universel encyclopdique" , 7 vol. + sup. ( Paris ).
Biblioteca de geografie gazduieşte şi Biblioteca documentară Donaţia E. si M. Cosinschi-V.Rey constituită în 1991 ca bibliotecă a Catedrei de Geografie, constnd în cărţi, fotocopii, periodice, hărţi, atlase, în numar de 768 volume primite de la Institutul de Geografie al Universitaţii Lausanne (Elveţia).

Colectiile de cărţi şi periodice sunt completate şi prin schimb interbibliotecar intern si internaţional. Expediem partenerilor noştri (90 parteneri din 24 ţări) urmatoarele publicaţii seriale: Analele Universităţii A.I.Cuza , secţiunile Geologie, Geografie, Lucrările Seminarului geografic D. Cantemir, Factori şi procese pedogenetice din zona temperată.

Cataloage

Biblioteca pune la dispoziţia beneficiarilor săi:

Cataloage tradiţionale:

  • cataloage pentru cărţi: catalog alfabetic pe nume de autori şi titluri, catalog sistematic
  • cataloage pentru periodice : catalog alfabetic pe titluri şi catalog geografic
  • catalog tematic pentru Pedologie şi ştiinţa mediului

Catalogul online înregistrările bibliografice ale publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii de Geologie si Geografie sunt incluse în catalogul online al BCU Iaşi.

Catalogul naţional online -RoLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology) care include bazele de date ale celor mai importante biblioteci din ţară.

Servicii oferite

  • posibilitatea de a consulta orice document din colecţii - prin împrumut la domiciliu sau la sala de lectură ;
  • accesul la bazele de date online la care biblioteca este abonată - ProQuest, SpringerLink,Ebsco, etc.;
  • informaţii bibliografice de specialitate;
  • întocmirea de bibliografii tematice, la cerere;
  • instruirea utilizatorilor în procesul de documentare -prin stagii de formare organizate la începutul anului universitar şi îndrumare permanentă; 

 
 
 
web counter