Departamentul de Relaţii cu Publicul și Împrumut interbibliotecar

Serviciul de Relaţii cu Publicul și Împrumut interbibliotecar asigură legătura dintre colecţiile bibliotecii şi cititorii săi, lucrând în strânsă legătură cu Serviciul de conservare a colecţiilor.

Activităţi:

  • Coordonarera procesului de împrumut la sala de lectură şi a celui la domiciliu;
  • Coordonarea activităţii de emitere a Permiselor de intrare;
  • Managementul bazei de date a cititorilor, asigurând siguranţa datelor personale ale acestora;
  • Emiterea şi expedierea înştiinţărilor pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor;
  • Rezolvarea problemelor apărute în urma pierderii unor publicaţii împrumutate de cititori;
  • Rezolvarea problemelor apărute în activitatea de Împrumut şi în relaţiile cu cititorii noştri.

Împrumutul Interbibliotecar

În cazul în care un cititor nu găseşte o publicaţie în fondurile bibliotecii, o poate consulta apelând la Serviciul de Împrumut Interbibliotecar iniţiat în Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi în 1982.

Activitatea acestui serviciu se referă la împrumutul, la cerere, de documente din ţară şi din străinătate, dar şi la furnizarea, tot la cerere, de documente unor biblioteci din ţară sau din străinătate.

Activitatea acestui serviciu priveşte fie cărţi trimise prin poştă, fie articole xeroxate sau scanate trimise prin poştă sau prin e-mail.

Pentru o activitate cât mai eficientă a acestui serviciu, răspundem la toate întrebările pe această temă primite telefonic, personal sau prin e-mail.

Sus