Departamentul de informatizare

1986 - La biblioteca Seminarului Matematic „Al. Myller”, a fost dat în funcţiune primul sistem informatic de bibliotecă.

1987 - A fost pus la punct un al doilea sistem construit sub dBASE II.

1988 - Sistemul a fost rescris în dBASE IV şi transferat pe un PC Robotron.

1989 - S-a desfaşurat primul curs de iniţiere a bibliotecarilor în utilizarea calculatoarelor.

1991 - Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi a primit o reţea de 6 calculatoare, donaţie de la World Vision.

1992 - A fost creat Departamentului de Informatizare.

1993 - S-a achiziţionat sistemul integrat de bibliotecă VUBIS, printr-un program TEMPUS „Upgrading library and information science in Romania”.

1994 - A intrat softul Vubis în funcţiune în paralel cu mai vechiul sistem construit sub dBASE IV şi cu diverse softuri (Papyrus, CDS/ISIS).

1998 - Sistemul integrat de bibliotecă ALEPH a fost achiziţionat de Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi de la firma Ex-LH din Budapesta (subsidiară a firmei Ex-Libris, Israel).

1999 - Sistemul Aleph, în versiunea 505.14.2, a fost implementat modul cu modul. Este primul sistem informatic cu format MARC introdus într-o bibliotecă românească.

2000 - Baza de date ROMÂNIA s-a constituit ca urmare a unui proiect de colaborare între bibliotecile centrale universitare din Iaşi, Bucureşti şi Cluj-Napoca, în conformitate cu Ordinul M.E.N., nr. 4084 din 13.07.1999. S-au achiziţionat 40 calculatoare.

2001 - S-a realizat împrumutul informatizat al publicaţiilor şi s-a creat pagina web.

2002 - S-a reuşit conectarea la internet prin FO şi s-a realizat o reţea unitară.

2004 - La Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi a început construirea fişierelor de autoritate.

2005 - Au fost elaborate Ghiduri de utilizare Aleph 500 pentru catalogare cărţi, periodice precum şi pentru fişiere de autoritate nume de persoane.

2005 - 2008 - Catalogul naţional „RoLiNeST" a avut ca scop unificarea sistemelor de bibliotecă şi a inclus iniţial cataloagele online ale celor patru biblioteci centrale universitare. Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi a avut contribuţii importante la unificarea modului de lucru în bibliotecile din România (prin cursuri Unimarc, întâlniri profesionale cu bibliotecari din toata ţara, conexiuni Internet noi, creşterea vitezei pachetelor de date în reţeaua RoEduNet, etc).

2006 - S-a trecut la versiunea Aleph 500.16.2. S-a recablat instituţia (unitatea centrală) la standardele actuale.

2007 - A fost introdus sistemul audio, video în aulă. La Filiala de Litere, într-o sală de lectură, s-a creat o reţea de 17 calculatoare.

2008 - A fost realizată o sală multimedia cu 60 calculatoare. S-a upgradat Aleph-ul la versiunea Aleph 500.18 şi s-a achiziţionat modulul de manipulare a obiectelor digitale ADAM. În sălile de lectură şi în sala multimedia a fost introdusă conexiunea Wireless.

2008 - Mebdigit - proiect de digitizare a fişelor de catalog. Scopul acestui proiect era: crearea unei arhive digitale a sistemului de fişe de catalog din Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi şi din cele 12 filiale cu acces online din pagina web a bibliotecii. Accesarea cărţilor din pagina bibliotecii precum şi împrumutul prin Aleph a fost posibil de la 1 octombrie 2008. Întregul fond de 2,4 mil de cărţi, periodice, etc. este introdus în sistemul informatic. Pentru lumea bibliotecilor este o premieră.

2009 - S-au barcodat periodicele şi s-a realizat împrumutul automatizat. S-au dotat filiale şi birourile cu scanere care au permis ca imaginile (coperţi , poze , etc) şi textele (fragmente, opis-uri) să fie ataşate descrierilor bibliografice.

2009 - 2010 Am adaptat un produs dezvoltat în SUA şi anume MebFind – o interfață intuitivă ce permite căutarea simultană în toate resursele bibliotecii. S-a realizat conectarea la Google Book.

2014 - În prezent funcţionează o reţea cu 320 calculatoare în centrală şi filiale, cu 3 săli multimedia, cu peste 100 calculatoare. Softul integrat de bibliotecă utilizat este Aleph 500 v20.

Sus