Departamentul Indexare

Indexarea este metoda cea mai utilizată astăzi pentru a accede la conţinutul intelectual al unei biblioteci. În esenţă, aceasta constă în analiza conţinutului documentelor, identificarea noţiunilor, conceptelor cheie care le definesc şi transpunerea acestora din limbajul natural într-un limbaj de indexare.

Până în 1995, descrierea conţinutului documentelor s-a realizat exclusiv prin alocarea indicilor de clasificare zecimală universală (CZU) (fapt ce a permis organizarea sistematică a colecţiilor bibliotecii).

O dată cu implementarea unor softuri performante de bibliotecă, activitatea de indexare s-a orientat, cu precădere, spre transpunerea conţinutului documentelor prin descriptori de subiect, facilitând utilizatorilor accesul mult mai rapid la informaţie.

Activităţi specifice:

 • prelucrarea curentă a documentelor
 • elaborarea descrierilor de autoritate pentru subiecte nume comune şi nume colective
 • întreţinerea listelor de autoritate existente (completări, corecţii, unificări)
 • prelucrarea documentelor neindexate aflate în fondurile bibliotecii
 • modificări, corecţii, actualizări ale descriptorilor de subiect
 • verificări şi actualizări ale indexării lucrărilor unui autor, lucrărilor cu acelaşi titlu (ediţii, limbi de publicare diferite etc.)
 • scanarea selectivă a cuprinsului documentelor cu conţinut complex, abordare interdisciplinară, insuficient redat prin intermediul descriptorilor de subiect
 • participare la proiectul naţional coordonat de Biblioteca Naţională a României de validare a Ghidului de indexare LIVES-RO
 • activitate de cercetare-documentare în scopul formării continue
 • participare la conferinţe, întâlniri profesionale

Pe lângă activităţile specifice, colectivul Departamentului Indexare este implicat şi în activităţi conexe:

 • promovarea serviciilor bibliotecii (expoziţii de carte, promovare prin intermediul reţelelor de socializare)
 • colaborare internă în scopul îmbunătăţirii serviciilor oferite utilizatorilor
 • consultanţă de specialitate oferită bibliotecarilor din zona Moldovei

Indexarea documentelor

Sus