Departamentul Fişiere de autoritate

În cazul Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, construirea fişierului de autoritate a început în 2004 cu nume de persoane, apoi au fost abordate colectivităţile, titlurile şi subiectele. Scopul urmărit este obţinerea unui instrument de control al bazei de date bibliografice şi uniformizarea punctelor de acces.

Grupul de lucru este alcătuit în prezent din 10 bibliotecari şi un informatician. S-au creat peste 21.500 de înregistrări de autoritate şi s-au unificat peste 500.000 de înregistrări bibliografice.

Activităţi

 • Cercetează sursele de informare şi catalogul online pentru alegerea vedetei autorizate şi variantelor de nume
 • Stabileşte forma autorizată
 • Creează şi modifică înregistrări de autoritate
 • Unifică înregistrările bibliografice la forma autorizată
 • Verifică periodic dacă înregistrările bibliografice sunt unificate sub forma autorizată
 • Controlează calitatea şi uniformitatea înregistrărilor de autoritate
 • Controlează coerenţa fişierului de autoritate
 • Urmăreşte formarea şi autoformarea catalogatorului care creează înregistrări de autoritate
 • Redactează minute cu norme şi schimbări survenite în înregistrarea de autoritate
 • Propune cumpărarea instrumentelor utile de lucru (enciclopedii, dicţionare, materiale de specialitate etc)
 • Oferă informaţii pentru ceilalţi bibliotecari din ţara care lucrează la FA
 • Participă la întâlniri de specialitate
 • Diseminează informaţia

Lucrări elaborate:

Persoană de contact:

Lăcramioara Chihaia, coordonator grup de lucru
chihaia@bcu-iasi.ro

Sus