Departamentul de Comunicare, Marketing și Proiecte

În BCU Iaşi, Biroul de Marketing a fost înfiinţat ca serviciu de sine stătător în anul 1996. Începând cu anul 2016, acesta şi-a schimbat denumirea în Departamentul de Comunicare, Marketing şi Proiecte şi şi-a diversificat activităţile. Echipa de lucru este formată în prezent din 10 persoane. Departamentul se subordonează Directorului General al BCU Iași. Activitatea se desfăşoară interdepartamental.

Activităţi:

  • Promovarea serviciilor şi a imaginii bibliotecii prin intermediul mass-media, a platformelor de social-media și a site-ului instituției
  • Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de promovare a produselor şi serviciilor BCU Iaşi în vederea fidelizării şi atragerii de noi utilizatori
  • Coordonarea activităţilor de promovare în BCU Iaşi
  • Elaborarea materialelor de informare pentru utilizatorii BCU Iaşi
  • Coordonarea şi organizarea evenimentelor profesionale şi culturale în acord cu strategia şi specificul instituţiei
  • Efectuarea de studii, analize, sondaje privind calitatea serviciilor oferite de BCU Iași şi studierea posibilităţii de implementare de servicii şi facilităţi noi pentru utilizatori
  • Monitorizarea surselor de finanţare în vederea atragerii de fonduri europene nerambursabile şi participarea la elaborarea şi implementarea proiectelor
  • Recrutarea, selecţia şi coordonarea voluntarilor interesaţi de activităţile specifice bibliotecii, cât şi de evenimentele organizate de aceasta
  • Gestionarea solicitărilor de informaţii de interes public
  • Coordonarea vizitelor ghidate în bibliotecă.

Persoana de contact: Simona Sînzianu
Email: marketingbcu@bcu-iasi.ro

Sus