Departamentul Colecţii speciale

Constituirea fondului de colecţii speciale urmează îndeaproape istoria îndelungată a bibliotecii. Pentru punerea lui în valoare funcţiona în perioada interbelică Serviciul de manuscrise, stampe, monede, hărţi şi sigilii, care a fost reorganizat în 1950 ca Serviciul Tipărituri rare şi manuscrise. Pentru o scurtă perioadă de timp a funcţionat sub denumirea Serviciul Carte rară şi colecţii speciale, ca apoi să se numească Serviciul Colecţii speciale.

Colectivul care lucrează în acest departament se ocupă cu prelucrarea, conservarea şi valorificarea fondurilor (carte veche, manuscrise, stampe, piese de arhivă, materiale cartografice, microforme, documente audio-video, resurse electronice):

 • construieşte baza de date pentru colecţii (descrierea bibliografică a documentelor nou intrate şi descrierea retro a cărţii de secol 16 cu ataşarea de pagini scanate acestea regăsindu-se în catalogul online)
 • gestionează catalogul provenit din digitizarea catalogului tradiţional pe fişe
 • verifică şi unifică baza de date a colecţiilor
 • construieşte înregistrări de autoritate şi gestionează fişierul de autoritate pentru nume de persoane, colectivităţi şi titluri uniforme
 • unifică înregistrările bibliografice la forma autorizată
 • elaborează fişe de evidenţă a cărţilor de patrimoniu
 • alcătuieşte fişe de conservare
 • scanează documente în scopul conservării şi valorificării acestora
 • gestionează Sala de lectură Dimitrie Cantemir pentru colecţii speciale (îndrumă beneficiarii în regăsirea informaţiilor în catalogul online, furnizează informaţii bibliografice la cerere, rezolvă cererile de reproducere a documentelor, serveşte publicaţiile solicitate la sala de lectură)
 • gestionează depozitele proprii, aplicând normele de conservare şi protejare a documentelor
 • planifică și organizează activități specifice conservării preventive (monitorizarea și corectarea factorilor de microclimat, desprăfuirea, deplierea, înfolierea și încasetarea materialului de bibliotecă)
 • planifică și organizează activități de mutare a materialului de bibliotecă în depozite
 • se implică în activitatea de cercetare, valorificând fondul de patrimoniu prin cataloage de donaţii, articole, comunicări, vizite ghidate, expoziţii şi pliante de expoziţii
 • colaborează la alcătuirea Catalogului naţional al cărţii de secol 16
 • participă la simpozioane şi întâlniri profesionale
 • întocmeşte ghiduri de prelucrare informatizată a colecţiilor, contribuie la instruirea personalului nou intrat în bibliotecă
 • oferă îndrumare metodologică privind descrierea bibliografică a documentelor şi conservarea materialului de bibliotecă

Servicii

Departamentul vă poate furniza orice informaţie privind colecţiile şi regăsirea documentelor în bazele de date.

Departamentul vă poate oferi asistenţă de specialitate în cazul filmărilor şi vizitelor (acestea fiind anunţate în prealabil sub forma de cerere scrisă, adresată conducerii instituţiei).

Departamentul vă poate oferi următoarele servicii de reproducere a documentelor: fotografie digitală sau scanare.

Reproducerea materialelor din fondul de patrimoniu aflate în proprietatea BCU Iaşi se face conform Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, Normelor privind reproducerea foto, video sau numerică a documentelor şi Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 • Nici un document nu se va reproduce integral.
 • Reproducerile nu pot fi comercializate.
 • Provenienţa materialelor reproduse trebuie menţionată în cazul în care acestea sunt folosite în studii şi articole.
 • Reproducerea documentelor din colecţiile speciale se face numai de către personalul departamentului.
 • În funcţie de starea de conservare şi de mărimea documentului, se alege varianta optimă de reproducere.

Reproducerea documentelor din colecţiile speciale se face contra cost, pe baza unei cereri tip care se poate procura de la Sala de lectură sau prin e-mail.

Contact: col.speciale@gmail.com

Sus

Resurse utile

 • Cataloage
Catalogul Colectiv al Incunabulelor din România
Catalogul Incunabulelor din bibliotecile germane
Catalogul Incunabulelor din bibliotecile austriece
ISTC - catalogul incunabulelor din bibliotecile lumii
Catalogul manuscriselor din bibliotecile germane
Catalogul manuscriselor din bibliotecile italiene
Catalogul naţional al manuscriselor din bibliotecile americane
GW
Catalogul incunabulelor de la BSB
Catalogul incunabulelor de la Berkeley , California
Catalogul incunabulelor din Biblioteca Regala, Copenhaga
MALVINE - manuscrise şi scrisori în bibliotecile europene
Catalogul cărţii greceşti sec. 15-17 la Biblioteca Universităţii din Basel
Catalogul cărţii greceşti sec. 15-17 la Biblioteca Universităţii din Basel 2

 • Dictionare, enciclopedii

BBKL
The Catholic Encyclopedia
Enciclopedia instrumentelor muzicale
Enciclopedia împăraţilor romani
Enciclopedia preşedinţilor Statelor Unite
Enciclopedia Orientului
Autori latini
Ierarhi ruşi
Lexicografie bizantină

 • Biblioteci digitale

Biblioteca Digitală a Bucureștilor
Biblioteca Digilală Națională
Biblioteca Digitală Europeană
Manuscripta mediaevalia

 • Varia

Tipografi, editori, legători
Cartofilie
Dicţionar termeni referitori la cartea veche
Dicţionar termeni referitori la legătura de carte
Licitaţii online
Articole pentru colecţionari
Dicţionar de bibliofilie
ALA - Rare Books and Manuscripts Section

 • Descrierea bibliografică a colecţiilor

ISBD(A)
ISBD(A) 2
ISBD(CR)
ISBD(CR) - în limba română
ISBD(ER)
ISBD(ER) - în limba română
ISBD(CM)
ISBD(NBM)
SBD(PM)
ISBD Consolidated edition
Reguli pentru materialele audiovizuale şi multimedia din biblioteci şi alte instituţii
ISBD Lista traducerilor în limba română

 • Catalogare - repere utile online

Denumiri geografice în limba latină
Titluri uniforme pentru opere liturgice
Catalogul virtual Karlsruhe (KVK)
CERL

 • Conservare

Conservare online
ECPA
IFLA - Secţiunea Prezervare, Conservare - adrese utile
IFLA - Sec ţiunea Prezervare, Conservare - norme internaţionale
Networking for Digital Preservation - Current Practice în 15 National Libraries

Sus

Lucrări realizate în departament

Cataloage

Bodinger, Martin. Catalogul cărţii rare şi preţioase / M. Bodinger. - Iaşi : BCU, 1974-1981. - Vol. 1-4.
Chipcea, Elena. Cărţi cu dedicaţii în BCU Iaşi : Fondul Ibrăileanu / Elena Chipcea. - Iaşi : BCU, 2003. - 168 p.
Gaidagis, Nicos. Catalogul cărţilor greceşti până la 1800 de la BCU „M. Eminescu" Iaşi / Nicos Gaidagis. - Iaşi : BCU, 1974-1978. - Vol. 1-3.
Gaidagis, Nicos. Catalogul cărţilor greceşti din BCU „M. Eminescu" / Nikolae Gaidagis ; cuv. înainte la reeditare. - Iaşi : Centrul Cultural Elen, 2001. -127 p.
Vitcu, Reveca. Catalogul ilustrat al tipăriturilor elzeviriene din bibliotecile ieşene / Reveca Vitcu. - Iaşi : BCU, 1997. - 197 p.

Bibliografii

Chihaia, Lăcrămioara. „Luceafărul" de Mihai Eminescu : Bibliografie [Partea II] / Lăcrămioara Chihaia. - Iaşi : BCU, 1996. - 122 p.

Ghiduri

Chihaia, Lăcrămioara; Chipcea, Elena, Covaci, Marinela. Fişierul de autoritate nume de persoane : ghid practic de utilizare în Aleph 500 / Lăcrămioara Chihaia, Elena Chipcea, Marinela Covaci. - Iaşi : BCU, 2005. - 71 p.
Popa, Marcela; Chihaia, Lăcrămioara. Fişier de autoritate pentru nume de colectivite în Aleph 500.16.02 : ghid practic. - Iaşi : BCU, 2006. - 65 p.

Traduceri

IFLA Principles for Care and Handling of Library Materials , IFLA - PAC, no. 1, 1998. Principii de păstrare şi mânuire a materialului de bibliotecă. Traducere de Lăcrămioara Chihaia şi Elena Ştefănescu. - Iaşi : BCU, 2009. - [74] (postat pe site-ul IFLA)

Sus