Departamentul Cercetare şi Informare Bibliografică

Înfiinţat în cadrul bibliotecii universitare ieşene în anul 1952, Serviciul Cercetare şi Informare Bibliografică a avut, iniţial, scopul de a întocmi bibliografii, liste de recomandare şi de a acorda informaţii bibliografice zilnice.

Cu timpul, departamentul şi-a diversificat activitatea, elaborând o gamă largă de instrumente de informare: Catalogul analitic al articolelor din periodice, Catalogul capitolelor din cărţile de bază, tratate şi manuale, Catalogul disciplinelor ştiinţifice din cadrul Universităţii Iaşi, Catalogul bibliografiilor ascunse, Catalogul articolelor din revistele de biblioteconomie, Catalogul bibliografiilor întocmite la cerere, indici de reviste, biobliografii, bibliografii la cerere, buletine bibliografice, ghiduri etc.

Din anul 1993, pentru prelucrarea analitică a periodicelor, începe să se utilizeze Papyrus-ul (un produs de firmă pentru bazele de date bibliografice) şi, din 2000, sistemul integrat de bibliotecă ALEPH.

Servicii informaţionale

 • editarea de instrumente bibliografice de informare şi documentare (bibliografii tematice, biobibliografii, biobibliografii de opere, indici de reviste)
 • prelucrarea analitică în ALEPH a unor publicaţii periodice româneşti/ străine achiziţionate de BCU „M. Eminescu"
 • realizarea de bibliografii la cerere pentru utilizatorii bibliotecii
 • referinţe prin e-mail "Întrebaţi un bibliotecar" (în colaborare cu Departamentul Relații cu Publicul)
 • asistență și consiliere informaţională în cercetările bibliografice independente
 • împrumut din fondul de referinţe al departamentului

https://www.facebook.com/CercetaresiInformareBibliografica

Produse informaţionale

Bibliografii publicate

ADEVĂRUL literar şi artistic, vol. II, (1920 - 1939). Indice pe materii de Betina Meirovici si Rebeca Lagmantel. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1968, 430 p.

ADEVĂRUL literar şi artistic, vol. IV, (1920 - 1939). Indice pe materii de Betina Meirovici. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 204 p.

ADEVĂRUL literar şi artistic, vol. I (1920 - 1939). Indice pe materii de Cornelia Oprişanu, Betina Meirovici şi Rebeca Lagmantel. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1967, 726 p.

ADEVĂRUL literar şi artistic, vol. III. 1, (1920 - 1939). Indice pe materii de Betina Meirovici. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1970, 782 p.

ADEVĂRUL literar şi artistic, vol. III. 2, (1920 - 1939). Indice pe materii de Betina Meirovici. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1970, 232 p.

Adrian Maniu (1891 - 1968). Biobibliografie de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1996, 666 p.

Adrien Le Corbeau. Biobibliografie de Elena Bondor. Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2006, 121 p.

Al. Dima (la a 70-a aniversare). Bibliografie întocmită de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1976, 85 p.

Al. O. Teodoreanu (Păstorel), Biobibliografie de Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1986, 405 p.

ALĂUTA românească (1837 - 1838), Ediţie facsimilată urmată de transcrierea textului, glosar şi indici de Cornelia Oprişanu. Bucureşti, Minerva, 1970, 186 p.

ALĂUTA românească (1837 - 1838). Indice bibliografic de Cornelia Oprişanu. Iaşi, [BCU „Mihai Eminescu”], 1969, 50 p.

ALBINA românească, vol. I - II, (1829 - 1849). Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan şi Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1999, 950 p.

ALMANACHUL Societăţii Academice Social Literare „România Jună” (1883; 1888). Indice bibliografic de Silvia Tomescu-Moşneguţu şi Leonida Maniu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1983, 11 p.

ANALELE Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Secţiunea I. Vol. III. Matematică, fizică, chimie (1955 - 1973). Indice pe materii şi indice de nume de Lidia Gavrilescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1981, 528 p.

ANALELE Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Vol. II. Ştiinţe naturale. Indice pe materii şi indice de nume de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1987, 226 p.

ANALELE Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Teologie (1993 – 2002). Indice bibliografic de Elena Antohi. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2004, 61 p.

ANALELE Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Vol. I, Ştiinţe sociale. Indice pe materii şi indice de nume. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975, 169 p.

ANNALES Scientifiques de l’Université de Iassy (1900 - 1948). Indice bibliografic de Dorina Mercheș, Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 131 p.

ARHIVA. Organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi (1889 -1916; 1921 - 1940). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu, Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 404 p.

BULETINUL „Mihai Eminescu”, Cernăuţi (1930 - 1944). Indice bibliografic de Lidia Gavrilescu, Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 42 p.

BULETINUL Institutului de Filologie Română „Al. Philippide” (1934 - 1945). Indice pe materii şi de nume de Dorina Mercheş. Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, 1972, 152 p.

Constantin Ciopraga. Bibliografie de Anca Alexandrescu, Cezara Gherghel, Laura Guţanu, Mariana Nestor, Veronica Pricope, Aurelia Stoica, Camelia Stumbea; pref. Liviu Leonte. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2001, 117 p.

CONTEMPORANUL (1881 - 1891). Indice pe materii si alfabetic. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1964, 94 p.

CONVORBIRI critice (1907 - 1910). Indice bibliografic adnotat de Silvia Mosneguţu-Tomescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1983, 177 p. + XV.

CONVORBIRI literare (1972 - 1989); PAGINI bucovinene (1982 -1989), vol. I - III. Indice bibliografic de Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1999, 1914 p.

CUGETUL românesc (1922 - 1924). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975, 72 p.

CURENTUL nou. Galaţi (15 nov. 1905 - martie 1906). CURENTUL nou. Bucureşti (1 febr. - 28 sept. 1920). Indice bibliografic de Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 30 p.

DACIA literară (1840). Indice pe materii şi alfabetic. Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, 1964, 10 p.

Demostene Botez 1893 - 1973, vol. I - III. Bibliografie de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1996, 995 p.

Dimitrie Cantemir (1673 - 1723). Biobibliografie întocmită cu ocazia sărbătoririi a 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir de I. D. Lăudat şi Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1973, 138 p.

Dimitrie Cantemir. Divanul (1698 - 1998). Bibliografie. Cu o prefaţă de Elvira Sorohan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1998, 35 p.

Dimitrie Bolintineanu 1819 - 1872. Bibliografie de Eugenia Toma. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 78 p.

Duiliu Zamfirescu 1858 - 1922. Biobibliografie de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 78 p.

ETHOS - revistă de teorie a culturii (1944 -1947). Indice bibliografic de M. Bodinger. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 17 p.

Eusebiu Camilar. Biobibliografie de Dorina Merches. Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, 1976, 154 p.

EVENIMENTUL literar (1893 - 1894). Indice pe materii de Betina Meirovici şi Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 38 p.

G. Ibrăileanu 1871 - 1936. Biobibliografie de Lenuţa Drăgan şi Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1982, 1011 p.

G. Topîrceanu. Biobibliografie de Lidia Gavrilescu şi Maria Saliniuc. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 173 p. + III.

GÂNDUL nostru. Revistă de literatură şi artă (Iaşi, 1921 - 1928). Indice bibliografic de Martin Bodinger. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 59 p.

GÂNDUL vremii - revistă de ideologie (1933-1939). Indice bibliografic de M. Bodinger. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, s.a., 48 p.

Garabet Ibrăileanu. Biobibliografie. Iaşi, BCU, 1954, 61 p.

IAŞUL literar (Convorbiri literare), (1949 - 1971). Vol. I.

Ion Agârbiceanu 1882 - 1963. Cercetare biobibliografică de Maria Rezlescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 117 p.

ION Creangă. Bîrlad (1908 - 1921). Indice bibliografic de Maria Rezlescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 269 p.

Ion Minulescu 1881 - 1944. Biobibliografie de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1987, 996 p.

Ion Pillat 1891 - 1945. Biobibliografie de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1980, 631 p.

ÎNSEMNĂRI ieşene (1936 - 1940). Indice pe materii alfabetic şi analitic de Cornelia Oprişanu şi Maria Rezlescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1969, 459 p.

ÎNSEMNĂRI literare (1919). Indice pe materii alfabetic şi analitic de Eugenia Toma. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 41 p.

JURNALUL literar (1939). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1973, 116 p.

LAMURA. Bucureşti (1919 - 1928). Indice bibliografic de Aurora Alucăi. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1981, 274 p.

Literatura română. Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan şi Dorina Mercheş. Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, 1973, 714 p.

Literatura şi arta română. Idei, simţire, formă (Bucureşti, 1896 - 1910). Indice bibliografic de Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 209 p.

LITERATURĂ, arte, idei în Alma Mater / Dialog: 1969-1990: indice bibliografic / Aurelia Stoica (coord.), Anca Cristina Alexandrescu, Elena Bondor, Cezara Gherghel, Laura Guţanu, Mariana Nestor, Veronica Pricope, Camelia Stumbea; cu o notă asupra ediţiei de Aurelia Stoica şi trei introduceri de Alexandru Călinescu, Sorin Antohi şi Andrei Corbea. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2005, 347 p.

Liviu Rebreanu. Biobibliografie de Lidia Gavrilescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 127 p.

Luceafărul de Mihai Eminescu. Bibliografie întocmită de Lăcrămioara Chihaia. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1996, 121 p.

Luceafărul de Mihai Eminescu. Bibliografie întocmită de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 87 p.

Lucian Blaga 1895 - 1961. Biobibliografie de Aurora Alucăi. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1979, 1265 p.

LUMEA. Bazar săptămînal (1924 - 1926). Indice bibliografic de Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 80 p.

Magda Isanos. Biobibliografie de Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 44 p.

MANIFEST (1934 - 1936). Indice bibliografic. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975, 48 p.

MEŞTERUL Manole (1939 - 1942). Indice bibliografic întocmit de Aurelia Stoica. În: Meşterul Manole. Antologie literară, studiu introductiv de Al. Husar. Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale „Memoria”, 2004.

Mihai Codreanu (1876 - 1957). Biobibliografie de Maria Saliniuc. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1978, 445 p.

Mihai Eminescu - Literatura. Articole din periodice (1903 - 1904). Indice pe materii. Indice de nume de Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 11 p.

Mihai Eminescu 2000. Bibliografie întocmită de Aurelia Stoica. În: Studii eminescologice 3. Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2001.

Mihai Eminescu 2001. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor. În: Studii eminescologice 4, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2002.

Mihai Eminescu 2002. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 5, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2003.

Mihai Eminescu 2003. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 6, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2004.

Mihai Eminescu 2004. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 7, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2005.

Mihai Eminescu 2005. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 8, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2006.

Mihai Eminescu 2006. Bibliografie întocmită de Mariana Nestor şi Camelia Stumbea. În: Studii eminescologice 9, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2007.

Mihai Eminescu. Articole din periodice (1990 - 1999). Bibliografie selectivă. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2000, 76 p.

MINERVA. Revistă de sinteză culturală (1927-1930). Indice bibliografic de Martin Bodinger şi N. Didoiu. Iaşi, BCU„Mihai Eminescu”, 1971, 26 p.

MOLDOVA Liberă şi Lupta Moldovei (1944 -1947). Indice bibliografic de Valeria Potop şi Lidia Gavrilescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 1080 p.

NATURA. Revistă pentru răspândirea ştiinţei (1905 - 1916; 1922 -1948). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1973, 564 p.

NATURA. Serie nouă (1949 - 1960). Indice pe materii. Indice de nume de Virginia Sănăuceanu şi Dorina Mercheş. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1970, 141 p.

Otilia Cazimir. Bibliografie de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 91 p.

PAGINI moldovene (1932 - 1933). Indice pe materii alfabetic şi analitic de Eugenia Viorica Toma. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 29 p.

Radu Popescu. Bibliografie de Mariana Stescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1973, 47 p.

Receptarea literaturii elveţiene de expresie franceză în România. Bibliografie de Aurelia Stoica şi Anca Alexandrescu, cu o prefaţă în limba franceză de Marina Mureşanu Ionescu. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2007, 121 p.

Receptarea literaturii elveţiene de expresie franceză în România. Bibliografie de Aurelia Stoica şi Anca Alexandrescu, cu o prefaţă în limba franceză de Marina Mureşanu Ionescu. Iaşi, B. C. U. „Mihai Eminescu”, 2002, 89 p.

Receptarea lui Marcel Proust în România.1920 -1944. Bibliografie de Laura Guţanu. Ediţia a 2-a. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2006, IV,54, VII p.

Receptarea lui Marcel Proust în România.1920-1944. Bibliografie de Laura Guţanu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 2003, IV,54, VI p.

REVISTA idealistă (1903 - 1916). Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 286 p.

REVISTA Ideei (1900 -1916). Indice bibliografic de Martin Bodinger. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1972, 86 p.

REVISTA scriitoarei (1926 - 1943). Indice bibliografic de Lidia Gavrilescu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1981, 190 p.

REVISTA de filosofie (Bucureşti, 1907 - 1943). Indice bibliografic de Martin Bodinger. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975, 107 p.

REVISTA socială (1884 - 1887). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971, 6 p.

SECOLUL XX, vol. I (1961 - 1975). Indice bibliografic tematic adnotat de Silvia Tomescu-Moşneguţu. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1988, 699 p.

Stolnicul Constantin Cantacuzino. Bibliografie de Maria Rezlescu. Cu un studiu introductiv de I.D. Lăudat. Iaşi, B.C. U. „Mihai Eminescu”, 1972, 29 p.

STUDII literare (1942, 1943, 1944, 1948). Indice bibliografic. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1971.

UMANITATEA. Revistă literară, socială şi ştiinţifică. Iaşi, 1920. Indice bibliografic de Aurora Alucăi. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1974, 43 p.

V. Voiculescu, 1884 - 1963. Biobibliografie, vol. I - II de Aurora Alucăi. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1988, 1884 p.

VERSURI şi proză (1911 - 1916). Indice bibliografic de Maria Saliniuc. Iaşi, B. C. U. „Mihai Eminescu”, 1975, 89 p.

VIAŢA românească (1971 - 1985). Indice bibliografic de Lidia Gavrilescu şi Veronica Pricope. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1992, 790 p.

VIAŢA românească (1948 - 1963). Indice alfabetic. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1966, 30 p.

VIAŢA românească (1986 - 1989). Indice bibliografic de Veronica Pricope, Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1995, 191 p.

VIAŢA românească (1990 - 1994). Indice bibliografic de Veronica Pricope, Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1999, 207 p.

VIAŢA românească, vol. 2.1 (1948 - 1963). Indice pe materii. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1966, 449 p.

VIEAŢA nouă (1905 - 1925). Indice bibliografic tematic adnotat de Silvia Moşneguţu, M. Frunză. Iaşi, BCU „Mihai Eminescu”, 1975, 503 p.

Volume de Rabindranath Tagore editate în traducere românească. Bibliografie de Aurelia Stoica. În: Grădinarul / Rabindranath Tagore; traducere de Al. Husar; cuvînt înainte şi notă biografică de George Popa. Ediţie bilingvă. Iaşi, Institutul European, 2006, p. 221-222.

Back to top

Literatură, Arte, Idei în Alma Mater / Dialog. 1969-1990. Indice bibliografic

Bibliografii nepublicate

 • Acţiunile reale imobiliare - 68 referinţe
 • Adolescenţii şi drogurile - 206 referinţe
 • Alexandru George 1996 – 2003. Cărţi, articole - 374 referinţe
 • Alexandru Husar (2002-2004) - 77 de referinte
 • Alexandru Paleologu 1996 – 2003. Cărţi, articole - 115 referinţe
 • Alexandru Popovici – contribuţii la studiul florei - 14 referinţe
 • Analiza statică şi seismică a construcţiilor subterane (galerii, tunele) - 200 referinţe
 • Apărarea credinţei revelate, misiune esenţială a profeţilor - 32 referinţe
 • Argumentare. Discurs. Coerenţă. Logică - 101 referinţe
 • Arhitectura limbajelor simbolice - 189 referinţe
 • Aspecte sociologice ale activităţii sportive din România - 9 referinţe
 • Avangardism - 50 referinţe
 • Axiologie generală - 187 referinţe
 • Barocul şi influenţele baroce în literatură - 247 referinţe
 • Bibliografia cărţilor de literatură neogreacă (Grecia şi Cipru) în România - 60 referinţe
 • Bibliografia relaţiilor diplomatice, economice şi culturale româno-britanice - 140 de referinţe
 • Biserica coptă în primul mileniu creştin - 50 referinţe
 • Biserica Sf. Gheorghe din Hîrlău, ctitorie a lui Ştefan cel Mare - 69 referinţe
 • Brazilia - 72 referinţe
 • Carmen Sylva - 63 referinţe
 • Categorii estetice în folclorul bucovinean. Obiceiuri de iarnă. - 116 referinţe
 • Cercetare documentară pe domeniul drogurilor efectuată pe fondurile BCU „Mihai Eminescu” - 183 de referinţe
 • Cerinţe şi parametri ai managementului controlului financiar în etapa de preaderare a României la Uniunea Europeană - 169 referinţe
 • Cezar Baltag - 50 referinţe
 • Comparaţia (categoria gramaticală) - 58 referinţe
 • Constituirea modelului etico-filosofic românesc - 321 referinţe
 • Contabilitatea mediului - 162 referinţe
 • Costache Negruzzi (1994-2004) - 25 referinţe
 • Delincvenţa juvenilă - 50 referinţe
 • Diagnosticul întreprinderii - 13 referinţe
 • Diateza pasivă în morfosintaxa limbii franceze - 70 referinţe
 • Dim. Păcurariu - 23 referinţe
 • Din istoria relaţiilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu universităţile din Marea Britanie - 48 de referinţe
 • Doctrine social-politice româneşti - 55 referinţe
 • Drept comercial. Drept comparat - 256 referinţe
 • Drept medical - 54 referinţe
 • Drept procesual civil - 117 referinţe
 • Drept procesual penal - 130 referinţe
 • Dreptul muncii - 112 referinţe
 • Dunărea în pictură şi literatură - 24 referinţe
 • Educaţia adulţilor în România. Istoric - 82 referinţe
 • Educaţie şi interdisciplinaritate - 70 referinţe
 • Emil Cioran în fondurile BCU „Mihai Eminescu” - 676 referinţe
 • Eminescu - om de teatru - 82 referinţe
 • Erasm din Rotterdam - 22 referinţe
 • Estetică generală - 259 referinţe
 • Eşecul şi reuşita şcolară - 82 referinţe
 • Etica medicală - 170 referinţe
 • Eugen Coşeriu - 86 referinţe
 • Eugen Ionescu în fondurile BCU „Mihai Eminescu” - 309 referinţe
 • Eugen Simion 1996 – 2003. Cărţi, articole - 127 referinţe
 • Exilul românesc în fondurile BCU „Mihai Eminescu” din Iaşi (cărţi şi articole) - 608 referinţe
 • Explicaţia teleologică - 64 referinţe
 • Familia în dreptul internaţional privat - 11 referinţe
 • Familia Lecca – 125 referinţe
 • Femei. Feminism - 311 referinţe
 • Fenomenologie - 225 de referinţe
 • Filosofia istoriei - 235 de referinţe
 • Funcţia şi funcţionarul public - 74 referinţe
 • George Călinescu. Bibliografie selectivă - 795 referinţe
 • Gradul de păstrare a sensului în cadrul traducerii frazeologismelor din limba engleză în limba română - 114 referinţe
 • Greşeli şi eroare în diagnosticul radiologic (imagistic) din traumatologie. Responsabilitatea medicului - 92 referinţe
 • Harold Pinter - 21 referinţe
 • Horia Stamatu - 6 referinţe
 • Hortensia Papadat-Bengescu - 28 referinţe
 • I.S. Turgheniev şi literatura franceză - 190 referinţe
 • Intelectuali de partid - memorii, jurnale, amintiri - 27 referinţe
 • Istorie şi morală. Criza socială şi criza morală. - 200 referinţe
 • Îmbătrânire - Bătrâneţe - 111 referinţe
 • Laurenţiu Ulici - 70 referinţe
 • Les principaux ouvrages individuels ou collectifs de langue et de littérature françaises publiés en français en Roumanie depuis 2004 - 162 referinţe
 • Libertatea: concept, conţinut, forme - 100 referinţe
 • Limba vorbită în Moldova istorică - 224 referinţe
 • Literatura comparată în texte teoretice - 30 referinţe
 • Literatura de detenţie. Memorii, amintiri, jurnale - 96 referinţe
 • Literatura universală (bibliografie pentru un manual) - 75 referinţe
 • Logica - 351 referinţe
 • Lostriţa (studiu morfologic şi ecologic) - 37 referinţe
 • Ludicul în poezia românească contemporană: Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Ileana Mălăncioiu, Ion Gheorghe - 137 referinţe
 • Luis de Camões în fondurile BCU „ Mihai Eminescu” - 34 referinţe
 • Lutaetia, cercul de studii franco - române de la Iaşi - 31 referinţe
 • Luther şi reforma - 146 referinţe
 • Marcel Proust - 116 referinţe
 • Marketing turistic - 20 referinţe
 • Martin Heidegger - 30 referinţe
 • Martin Luther - 24 referinţe
 • Mateiu Caragiale - 162 referinţe
 • Mecanisme juridice ale integrării României în structurile monetare europene - 195 referinţe
 • Metode contemporane de studiere a stării de sănătate a organismului uman - 92 referinţe
 • Metodica predării limbii române - 2400 de referinţe
 • Mihai Dinu Gheorghiu - 262 de referinţe
 • Mihai Eminescu (1999 – 2000) - 58 referinţe
 • Mihai Eminescu. Bibliografie pe perioada 1990-1998 - 1105 referinţe
 • Mihai Eminescu. Bibliografie selectivă. Ediţii. Traduceri. Exegeză. - 55 referinţe
 • Mihai Ralea - 160 referinţe
 • Mihai Ursachi - 612 referinţe
 • Minorii în dreptul penal - 7 referinţe
 • Misionarii iezuiţi în Moldova – 29 referinţe
 • Mistica şi estetica lui Plotin - 164 referinţe
 • Mit şi magie în literatura lui Blaga ( Bibliografie 1980-1997) - 220 referinţe
 • Modalităţi de perfecţionare a sistemului de reciclare a resurselor materiale - 448 referinţe
 • Monica Lovinescu - 111 referinţe
 • Moralitate - 27 referinţe
 • Natura juridică a arbitrajului comercial internaţional - 83 referinţe
 • Nicolae Manolescu 1996 - 2003. Cărţi, articole din publicaţii - 248 referinţe
 • Noul Testament de la Balgrad (1648); Biblia lui Samuil Micu (Clain) (1795) - 110 referinţe
 • Numeralul în literatură - 40 referinţe
 • Orfeu şi orfism în literatura română - 172 referinţe
 • Orientarea profesională a adolescenţilor - 114 referinţe
 • Originea şi evoluţia omului - 55 referinţe
 • 140 de ani de la înfiinţarea Senatului României - 560 de referinţe
 • Ovidiu Drimba în fondurile BCU „Mihai Eminescu” - 40 de referinţe
 • Participanţii la activitatea de comerţ internaţional - 35 referinţe
 • Partidele politice din România-1716 referinţe
 • Patristică şi filosofie. Timp. Libertate. Eternitate - 96 referinţe
 • Pedagogie şi comunicare - 216 referinţe
 • Personajul literar. Aplicaţie pe opera lui Marin Preda - 318 referinţe
 • Petre Ţuţea - 138 referinţe
 • Poezia lirică românească tradusă în limbile engleză şi franceză. Dificultăţi de traducere - 98 referinţe
 • Politica şi media - 24 referinţe
 • Politologie şi sisteme politice - 329 referinţe
 • Poreclele româneşti - 89 referinţe
 • Prescripţia extinctivă - 44 referinţe
 • Primăria şi Eforia Iaşi în presa locală - 1293 referinţe
 • Probele şi mijloacele de probă în procesul penal - 12 referinţe
 • Problema libertăţii şi a responsabilităţii în filosofia creştină - 138 referinţe
 • Protecţia mediului. Securitatea statelor - 157 referinţe
 • Psihopedagogia adulţilor (literatura românească a ultimilor 25 de ani) - 82 referinţe
 • Psihosociologia conflictului - 219 referinţe
 • Rabindranath Tagore - 116 referinţe
 • Receptarea culturii hispanice în România - 1477 referinţe
 • Receptarea lui Maupassant în România - 265 de referinţe
 • Reforma religioasă de la Luther la Calvin. Studiu comparativ. Consideraţii istorice - 78 referinţe
 • Rene Descartes - 88 referinţe
 • Romantism. Romantismul englez. - 49 referinţe
 • Romanul poliţist românesc - 522 referinţe
 • Sacramentul căsătoriei în biserica ortodoxă română - 231 referinţe
 • Sfânta Treime - 119 referinţe
 • Samuel Beckett în fondurile Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi - 119 referinţe
 • Sfinta Parascheva de la Iaşi - 21 referinţe
 • Sociologia familiei - 55 referinţe
 • Sociologia medicinii - 115 referinţe
 • Socioterapii de reinserţie socială - 99 referinţe
 • Ştefan G. Vârgolici - traducător - 33 referinţe
 • Teatrul istoric în versuri (sec. 19) - 68 referinţe
 • Tehnologii geodezice spaţiale. Topografie generală şi specială. Legislaţie funciar-cadastrală - 143 referinţe
 • Temeiurile doctrinare ale formării şi trăirii duhovniceşti din Sfânta Evanghelie a lui Matei - 73 referinţe
 • Timpul (categorie filosofică) - 41 referinţe
 • Traduceri româneşti din L. Feuchtwanger. Contribuţii la o bibliografie americană - 62 referinţe
 • Traductologie - 108 referinţe
 • Traficul de persoane - 62 referinţe
 • Transcendent şi transcedental în teologia şi filosofia contemporană - 124 referinţe
 • Vasile Conta - 296 referinţe
 • Victimologia şi asistenţa socială a victimei - 64 referinţe
 • Violenţa. Violenţa în şcoală - 54 referinţe
 • Virgil Mazilescu - 94 referinţe
 • W. Shakespeare în fondurile BCU „Mihai Eminescu” - 180 de referinţe

Back to top

Lucrări în colaborare

Studii eminescologice:

Aceasta serie de studii este pusă la dispoziţia noastră prin bunăvoinţa Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” din Botoşani şi a Editurii Clusium din Cluj-Napoca, proprietarul copyright-ului.

Numarul 1
Numarul 2
Numarul 3
Numarul 4
Numarul 5
Numarul 6
Numarul 7
Numarul 8
Numarul 9
Numarul 10
Numarul 11
Numarul 12
Numarul 13
Numarul 14
Numarul 15
Numarul 16
Numarul 17
Numarul 18

 • Baza de date ROMÂNIA
 • Catalogul electronic al articolelor din periodice
 • Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România (în colaborare cu alte biblioteci)

Sus