Serviciul Administrativ

Atribuţii:

  • Ţine evidenţa întregului personal angajat şi întocmeşte toate actele privind raporturilor de muncă ale angajaţilor;
  • Asigurarea şi coordonarea activităţii atelierelor de multiplicare, tâmplărie şi legătorie, magazia centrală, activitatea de curierat, activitatea de pază;
  • Asigurarea evidenţei bunurilor puse la dispoziţia departamentelor din cadrul instituţiei, întocmind fişele aferente de inventar;
  • Administrarea şi întretinerea tuturor bunurilor, serviciilor tehnice şi instalaţiilor aparţinând BCU „M. Eminescu";
  • Achiziţionarea materialelor necesare BCU „M. Eminescu", repartizarea şi distribuirea acestora conform referatelor aprobate;
  • Asigurarea realizării la nivel de instituţie a ansamblului de măsuri prevăzute de normele în vigoare cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă;
  • Urmărirea şi asigurarea realizării în întreaga instituţie a ansamblului de măsuri prevăzute de normele în vigoare cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor;
  • Efectuarea, urmărirea, asigurarea şi verificarea curăţeniei zilnice în spaţiile deţinute de instituţie;
  • Elaborarea şi, după caz, actualizarea pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale BCU „M. Eminescu" a programului anual al achiziţiilor publice;
  • Elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţilor de elaborare a documentaţiei de atribuire, punerea în aplicare şi finalizarea procedurilor de atribuire.

Sus