Consultarea publicațiilor în sălile de lectură

 • Pentru consultarea publicațiilor în sălile de lectură, utilizatorii trebuie să aibă permisul de bibliotecă vizat.
 • Biblioteca pune la dispoziție 6 săli de lectură în sediul central și 24 în bibliotecile filiale.
 • În sălile de lectură pot fi consultate direct publicațiile uzuale, restul colecțiilor necesitând comandarea din depozite pe baza buletinului de împrumut.
 • Comandarea publicațiilor se poate face pe loc în oricare sală de lectură sau apelând la comanda online (pentru publicații din sediul central şi de la Biblioteca de Drept).
 • În sala de lectură a Bibliotecii de Drept publicațiile sunt cu acces liber la raft.
 • Persoanele cu dizabilități pot consulta publicațiile în sala de lectură a Bibliotecii de Filosofie.
 • Numărul maxim de împrumuturi în sălile de lectură în sediul central este de 10 iar în filiale este de 5.
 • Termenul de împrumut al publicațiilor în sală este de 5 zile, cu o prelungire posibilă.
 • În filiale, termenul de împrumut al publicaţiilor în sala de lectură se stabileşte în funcţie de numărul de exemplare şi de numărul de solicitări pentru fiecare document în parte.
 • Utilizatorii au acces Internet Wireless gratuit și pot folosi terminalele personale.
 • Accesul la bazele de date științifice este gratuit pe baza permisului de bibliotecă vizat.

Săli de lectură

Sala de lectură I

Sala de lectură I (Sediul central, etaj I, aripa Copou, 82 de locuri)

 • Sala de lectură este destinată tuturor categoriilor de utilizatori.
 • Aici poate fi consultată cu acces liber la raft donația Rotary Club.
 • Sunt puse la dispoziția utilizatorilor publicații uzuale din toate domeniile.
 • Utilizatorii pot consulta uzualele de sală sau cărți comandate din depozit.

Sala Periodice

Sala Periodice (Sediul central, etaj I, aripa Păcurari, cu acces prin Sala Împrumut la domiciliu, 30 de locuri)

 • Este destinată tuturor categoriilor de utilizatori.
 • Aici pot fi consultate publicațiile periodice curente, uzualele de sală sau publicațiile periodice comandate din depozit.

Sala Împrumut la domiciliu/Multimedia

Sala Împrumut la domiciliu/Multimedia (Sediul central, etaj I, aripa Păcurari, 60 de locuri)

 • În sala multimedia sunt disponibile 60 calculatoare moderne, cu acces la catalogul online al bibliotecii, catalogul naţional RoLiNeST, bazele de date științifice la care este abonată biblioteca şi Internet.
 • Accesul la calculatoarele bibliotecii este gratuit, pe baza permisului de bibliotecă vizat pe anul în curs.
 • Cele 10 calculatoare pe care este instalat Office 2007 se pot utiliza la editarea de texte cu posibilitatea salvării lucrării pe suport USB.
 • Bibliotecarul de la punctul de informare poate solicita permisul pentru a verifica valabilitatea lui.
 • Navigarea pe Internet este destinată exclusiv informării şi cercetării, ceea ce implică acceptarea următoarelor condiţii:
  • Durata de utilizare a staţiilor de lucru din sala multimedia (în zilele cu afluenţă maximă) este de cel mult o oră.
  • Sunt interzise introducerea şi consumul de alimente şi băuturi, utilizarea telefoanelor mobile.
  • Utilizatorii pot folosi calculatoarele, poşta electronică şi Internet-ul numai în legătură cu activitatea educativă.
  • Utilizatorii nu au dreptul să modifice configuraţia resurselor sau să blocheze în mod intenţionat sistemul. Este interzisă modificarea software-ului de protecţie existent, precum şi a restricţiilor impuse anumitor fişiere sau aplicaţii.
  • Nu sunt permise chat-urile, jocurile, accesarea de materiale cu conţinut obscen, vizionarea de filme, instalarea de software.
  • Utilizatorii sunt responsabili de folosirea software-ului şi a celorlalte resurse ale sălii multimedia în concordanţă cu legea dreptului de autor şi drepturilor conexe.
  • Utilizatorii răspund material pentru eventualele daune aduse.

Regulament sală multimedia

Sala de lectură II

Sala de lectură II (Sediul central, etaj II, aripa Păcurari, 70 de locuri)

 • Este destinată tuturor categoriilor de utilizatori.
 • Aici funcționează și Centrul de Documentare Europeană „Karl Kurt Klein” care pune la dispoziția utilizatorilor publicații cu acces liber la raft.
 • Aici pot fi consultate publicații ale Băncii Mondiale existente în BCU Iași.
 • Utilizatorii pot consulta uzualele de sală sau cărți comandate din depozit.

Sala de lectură III

Sala de lectură III (Sediul central, etaj II, aripa Copou, 48 de locuri)

 • Este destinată tuturor categoriilor de utilizatori.
 • Sunt puse la dispoziția utilizatorilor uzualele de sală, dicționare și enciclopedii din domenii umaniste.
 • Utilizatorii pot consulta uzualele de sală sau cărți comandate din depozit.

Sala Profesorilor

Sala Sala Profesorilor (Sediul central, etaj II, aripa Copou, 18 locuri)

 • Este destinată cadrelor didactice universitare, cercetătorilor și doctoranzilor.
 • Utilizatorii pot consulta pe loc uzualele sălii (dicționare, enciclopedii, bibliografii) sau pot comanda cărți din depozit.

Sala Colecţii Speciale

Sala Colecții speciale (sediul central, etaj II, aripa Copou, cu acces prin Sala de lectură III și Sala Profesorilor, 12 locuri). Contact: col.spec@bcu-iasi.ro

 • Este destinată în special cadrelor didactice universitare, cercetătorilor și doctoranzilor.
 • Celelalte categorii de utilizatori au acces la colecțiile de albume, muzică tipărită, materiale cartografice, documente audio/video, resurse electronice. Fondul vechi poate fi consultat pe baza unei recomandări sau cereri adresate conducerii instituției.
 • Instrumente de lucru puse la dispoziţie: enciclopedii generale şi pe domenii (muzică, artă), cataloage tipărite pentru colecţiile de manuscrise, carte românească veche, incunabule, carte straină veche, carte bibliofilă din bibliotecile din Iaşi şi din ţară, ediţii ale unor cărţi româneşti vechi şi manuscrise, alte lucrări de specialitate
 • Fondurile colecţiilor speciale se consultă numai la sală.
 • Numărul de comenzi la sală este de maxim 3.
 • Pentru protejarea unor categorii de documente se dispun măsuri speciale de consultare:
  • Se consultă întâi cataloagele pentru publicaţiile din fondul general.
  • Dacă pentru documente vechi există ediţii noi, se vor consulta acestea.
  • Dacă există copie microfilmată sau digitală, se va consulta aceasta, pentru protejarea originalului.

Regulament

 • Este interzisă consultarea materialului de biblioteca cu mâinile murdare.
 • Este interzisă folosirea stiloului sau pixului pentru a se lua notiţe (este recomandat numai creionul).
 • Este interzisă însemnarea textului, sau luarea de notiţe direct pe paginile materialului consultat.
 • Este interzisă sprijinirea pe materialul de bibliotecă (acest mod de consultare va duce la tensionarea legăturii volumului).
 • Este interzisă atingerea anluminurilor şi a miniaturilor (în cazul manuscriselor).
 • Este interzisă lăsarea deschisă a volumelor atunci când nu se mai consultă.
 • Este interzisă așezarea volumelor deschise unul deasupra celuilalt.
 • În funcţie de starea de conservare, de vechimea şi de raritatea lor, manuscrisele se vor consulta folosind mănuşi (puse la dispoziţie la sala de lectură).

Regulament pentru Cititori

Sus