Buget

1 Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții, în format deschis

2 Situația plăților (execuție bugetară)

3 Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama instituților din administrația publică centrală și alte instituții din subordinea/coordonarea/autoritatea acestora, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special

Sus