Biblioteca Muzeului de Ştiinţe Naturale

Adresa:  Bd. Independenţei nr.16, 700098, Iaşi, România

Colecțiile bibliotecii au fost preluate de Filiala de Biologie a BCU Iași.

Accesul la bibliotecă se face pe baza permisului de intrare în BCU, care este valabil în sediul central şi în toate filialele.

Biblioteca Muzeului de Istorie Naturală dispune de o sală de lectură de 40 de locuri.

A fost deschisă oficial în 1834, odată cu inaugurarea Muzeului, fiind cea mai veche bibliotecă publica din Iaşi.

Colecţii

Fond total (1 ianuarie 2014): 7.640 de volume (cărţi şi periodice) în special din domeniu zoologiei
Număr de înregistrări în baza de date (septembrie 2014): 39 de înregistrări

Reviste de specialitate:

 • Animalia Periodica del Dipartamente di Biologia Animale- Universita di Catania, Italia
 • Annalen des Naturhistorischen Museum,Wien
 • Archives des Sciences, Geneve
 • Atti della Societa Italiana e del Museo Civico di Storia Naturale, Milano
 • Atti del Museo Civico di Storia Naturale Trieste
 • Betrage zur Entomofaunistik, Wien
 • Berichte Stataliches Museum fur Naturkunde, Stuttgart
 • Bollettino della Universita di Bologna
 • Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venzia
 • Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona
 • Bulletin trimestriel de la Societe d'Histoire Naturelle et des Amis du museum d'Autun France
 • Bulletin de la Societe des Sciences de Nancy, France
 • Bulletin of the American Museum of Natural History , New York
 • Cataloghi del Museo Civico di Storia Naturale, Trieste
 • Ciencia Biologica Cumbria, Portugalia
 • Entomologische Abhandlungen Museum fur Tierkunde, Dresden
 • Explorer The Cleveland Museum of Natural History, Cleveland
 • Geografiki Zbornik, Acta Geographica Ljubljana
 • Kirtlandia, Invetebrate Paleontology Museum of Cleveland
 • Kosmos, Das Magazin fur die Nature, Stuttgart
 • Letopis Slovenske Academije Ljubljana
 • Milu, Mitteilungen aus dem Tierpark Berlin
 • Prehistoriche Ariegoise, Bulletin d ela Societe Prehistorique Ariege, Toulouse
 • Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia
 • Stuttgarter Beitrage zur Naturkunde, Stuttgart
 • Zoologische Abhandlungen, Statliches Museum fur Tierkunde, Dresden
 • Zoosystemia, Paris

Colecţiile bibliotecii includ carte rară veche din care amintim:

 • Histiore Naturelle Generale,Compte de Buffan ,1785
 • Histoire Naturelle, G. Delafasse, 1872
 • Petit Atlas d'Anatomie Descriptive, N. J. Masse, 1873
 • Vie curieuse des Betes, H. Coupin, 1906
 • Fauna Germanica, G.Ritter, 1908
 • La Vie des Insectes, H.J. Fabre, 1919
 • Precis d'Histoire Naturelle, A. Pizon, 1927
 • Histologie Generala, Ch. Champy, vol. 1-2,1928
 • Zugvogel und Vogelzug, L.Frederich, 1929
 • Les Grands Animaux Sauvages, F. Millet, 1930

Cărţi româneşti:

 • Catalogul Sistematic al Faunei Ornitologice Româneşti, D. Lintia, 1944
 • Fauna R. P. R., A. Grossu, 1955
 • Darwin şi teoria sa despre evoluţia vieţuitoarelor, N.Botnariuc, 1959
 • Cum a aparut viaţa pe pământ, P. Raicu, 1959
 • Animalele de apă dulce şi răspândirea lor, G. Vasiliu,1960

Biblioteca pune la dispoziţia beneficiarilor săi un catalog alfabetic pe nume de autori pentru cărţi - catalog tradiţional.

Servicii oferite

 • posibilitatea de a consulta orice document din colecţii - prin împrumut la sala de lectură;
 • informaţii bibliografice de specialitate.

Sus