Biblioteca de litere

Adresa:  Strada Gh. Asachi, nr. 12, Iaşi
Telefon:  0232 201663
Persoana de contact:  Luminiţa Luca - responsabil Biblioteca de Litere
E-mail:  biblioteca_litere@yahoo.com
https://www.facebook.com/BibliotecadeLitere


Accesul la bibliotecă se face pe baza permisului de intrare în BCU, care este valabil în sediul central şi în toate filialele.

Biblioteca dispune de 3 săli de lectură, totalizând 110 locuri, cât şi de o sală de referinţe cu 4 locuri.

Colecţii

Fond total (2019): 142.631 unităţi bibliografice
Număr de înregistrări în baza de date (2019): 116.290 înregistrări

Biblioteca de litere deţine importante colecţii de documente (cărţi şi periodice, în limbile: română, franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, latină , greacă etc.) din următoarele domenii:

 • literatura română şi universală
 • critică, istorie şi teorie literară
 • lingvistică generală şi pe domenii
 • jurnalism
 • istoria culturii şi a civilizaţiei
 • religie
 • filosofie
 • artă

Documente puse la dispoziţia cititorilor:

 • Materiale de referinţă: dicţionare (generale şi de specialitate), enciclopedii (ALPHA, BRITANNICA), atlase lingvistice , bibliografii
 • Reviste de specialitate: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" - secţiunile Lingvistică și Literatură, Limba şi literatura, Limba şi literatura româna, România literară , Convorbiri literare , Romanic Review, Revue de linguistique romane, Magazine litteraire, Lettres internationales

Fondul de carte al Bibliotecii de Litere se află într-o permanentă dezvoltare, fiind sporit atât prin achiziţii (în această privinţă, cititorii au posibilitatea de a oferi sugestii) cât şi prin donaţii.
Tezele de doctorat susţinute în cadrul Facultăţii de Litere pot fi consultate la cerere în sala de lectură.

Cataloage

Biblioteca pune la dispoziţia beneficiarilor săi:

 • Catalogul online - înregistrările bibliografice ale publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii de Litere sunt incluse în catalogul online al BCU „M. Eminescu" Iaşi
 • Catalogul naţional online - RoLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology) care include bazele de date ale celor mai importante biblioteci universitare din ţară.

Servicii oferite

 • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură
 • împrumut la domiciliu
 • accesul la bazele de date ştiinţifice la care biblioteca este abonată - ProQuest, SpringerLink, Ebsco, etc.;
 • informaţii bibliografice de specialitate
 • instruirea utilizatorilor în procesul de documentare

Sus