Biblioteca în cifre

Ca simbol al prețuirii față de carte și față de oamenii cărții, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” publică o serie de clasamente ale celor mai împrumutate cărți în ultimii zece ani. Clasamentele valorifică informațiile furnizate de catalogul online pe care utilizatorii îl consultă pentru a regăsi publicaţiile dorite. Le mulțumim, astfel, cititorilor pentru încrederea pe care ne-o acordă.

Topul celor mai împrumutate cărţi din BCU Iaşi, în ultimii 10 ani (2009-2019)

 • Constantin Cucoş, „Pedagogie”, Polirom, Iaşi, 2006. Nr. împrumuturi: 1616.
 • Alois Gherguţ; Ciprian Ceobanu; Georgeta Diac, „Introducere în managementul clasei de elevi”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2010. Nr. împrumuturi: 1391.
 • Constantin Cucoş, „Pedagogie”, Polirom, Iaşi, 2002. Nr. împrumuturi: 1308.
 • Dorina Sălăvăstru; Constantin Cucoş, „Psihologia educaţiei”, Polirom, Iaşi, 2004. Nr. împrumuturi: 1300.
 • Anca-Maria Precupanu, „Bazele analizei matematice”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1993. Nr. împrumuturi: 1026.
 • Mariana Momanu, „Introducere în teoria educaţiei”, Polirom, Iaşi, 2002. Nr. împrumuturi: 942.
 • Gheorghe Popa; Dumitru Alexandroaei, „Îndrumar de lucrări practice pentru fizica plasmei”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1991. Nr. împrumuturi: 893.
 • Andrei Miroiu; Radu-Sebastian Ungureanu; Daniel Biró, „Manual de relaţii internaţionale”, Polirom, Iaşi, 2006. Nr. împrumuturi: 870.
 • Maria Nicoleta Turliuc, „Psihologia cuplului şi a familiei”, Performantica, Iaşi, 2004. Nr. împrumuturi: 842.
 • Ana Stoica-Constantin; Adrian Neculau, „Conflictul interpersonal”, Polirom, Iaşi, 2004. Nr. împrumuturi: 809.

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul fizicii

 • Gheorghe Popa; Dumitru Alexandroaei, „Îndrumar de lucrări practice pentru fizica plasmei”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1991. Nr. împrumuturi: 893.
 • Gheorghe Popa; Lucel Sîrghi, „Bazele fizicii plasmei”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2000. Nr. împrumuturi: 761.
 • Erzilia Lozneanu, „Fizică nucleară”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2003. Nr. împrumuturi: 744.
 • M.A. Eliasevici, „Spectroscopie atomică şi moleculară”, Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1966. Nr. împrumuturi: 743.
 • Constantin N. Plăviţu; Anatolie Hristev; L. Georgescu, „Probleme de mecanică fizică şi acustică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. Nr. împrumuturi: 673.
 • Gabriela Borcia, „Fizica atomului şi moleculei”, Sedcom Libris, Iaşi, 2006. Nr. împrumuturi: 632.
 • Dan Mihăilescu; Erzilia Lozneanu, „Lucrări practice de fizică nucleară”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2003. Nr. împrumuturi: 619.
 • Ioan Mercheş, Daniel Radu, „Electrodinamică”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2002. Nr. împrumuturi: 522.
 • Lev Davidovič; Lifŝic Landau; Evgenij Mihailovič, „Fizica statistică”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1988. Nr. împrumuturi: 513.
 • Dumitru Luca; Cristina Stan, „Mecanică fizică”, partea I: „Mecanica punctului material”, Tehnopress, Iaşi, 2004. Nr. împrumuturi: 471.
 • Constantin Păpuşoi, „Proprietăţi magnetice ale corpului solid”, vol. I, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1980. Nr. împrumuturi: 458.
 • Dana-Ortansa Dorohoi, „Optica”, Editura Ştefan Procopiu, Iaşi, 1995. Nr. împrumuturi: 457.

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul matematicii

 • Anca-Maria Precupanu, „Bazele analizei matematice”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1993. Nr. împrumuturi: 1026.
 • Viorel Barbu, „Ecuaţii diferenţiale”, Junimea, Iaşi, 1985. Nr. împrumuturi: 808.
 • Mircea Craioveanu; Ion Doru Albu, „Geometrie afină şi euclidiană”, Facla, Timişoara, 1982. Nr. împrumuturi: 565.
 • Gheorghe Moroşanu, „Ecuaţii diferenţiale”, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1989. Nr. împrumuturi: 574.
 • Ion D. Ion; Nicolae Radu; Constantin Niţă; Dorin Popescu, „Probleme de algebră”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. Nr. împrumuturi: 543.
 • Ştefan Frunză, „Lecţii de analiză matematică”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2004. Nr. împrumuturi: 514.
 • Ioan I. Vrabie, „Ecuaţii diferenţiale”, Matrix Rom, Bucureşti, 1999. Nr. împrumuturi: 510.
 • Viorel Barbu, „Probleme la limită pentru ecuaţii cu derivate parţiale”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993. Nr. împrumuturi: 489.
 • Anca-Maria Precupanu, „Culegere de probleme de analiză matematică”, vol. I: „Funcţii reale”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1982. Nr. împrumuturi: 475.

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul istoriei

 • Alexandru-Florin Platon; Laurenţiu Rădvan; Bogdan-Petru Maleon, „O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu”, Polirom, Iaşi, 2010. Nr. împrumuturi: 800.
 • Alexandru-Florin Platon; Laurenţiu Rădvan, „De la Cetatea lui Dumnezeu la Edictul din Nantes”, Polirom, Iaşi, 2005. Nr. împrumuturi: 584.
 • A. J. P. Taylor, „Originile celui de-al doilea război mondial”, Polirom, Iaşi, 1999. Nr. împrumuturi: 565.
 • Jacques Le Goff; Jean-Claude Schmitt, „Dicţionar tematic al Evului Mediu occidental”, Polirom, Iaşi, 2002. Nr. împrumuturi: 453.
 • Nicholas V. Riasanovsky, „O istorie a Rusiei”, Institutul European, Iaşi, 2001. Nr. împrumuturi: 419.
 • Mircea Petrescu-Dîmboviţa; Alexandru Vulpe; Alexandru Avram, „Istoria românilor: vol. I: Moştenirea timpurilor îndepărtate”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001. Nr. împrumuturi: 354.
 • Tony Judt, „Epoca postbelică”, Polirom, Iaşi, 2008. Nr. împrumuturi: 342.
 • Dan Berindei, „Istoria românilor: vol.7/I: Constituirea României Moderne (1821-1878)”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003. Nr. împrumuturi: 339.
 • Guglielmo Cavallo (coord.), „Omul bizantin”, Polirom, Iaşi, 2000. Nr. împrumuturi: 338.
 • Lucian Boia, „Istorie şi mit în conştiinţa românească”, Humanitas, Bucureşti, 1997. Nr. împrumuturi: 336.

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul geografiei

 • Vasile Băcăuanu; Neculai Barbu; Maria Pantazică (coord.), „Podişul Moldovei”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980. Nr. împrumuturi: 598.
 • Neculai Barbu, „Geografia municipiului Iaşi”, Iaşi, 1987. Nr. împrumuturi: 597.
 • Administraţia Naţională de Meteorologie (Bucureşti), „Clima României”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008. Nr. împrumuturi: 573.
 • Dimitrie I. Oancea; Valeria Velcea; Nicolae Caloianu, „Geografia României”, vol. 3: „Carpaţii româneşti şi depresiunea Transilvaniei”, Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1987. Nr. împrumuturi: 544.
 • Ion Bojoi, „România”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2000. Nr. împrumuturi: 526.
 • Ioan Donisă, „Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1987. Nr. împrumuturi: 485.
 • Corneliu Iaţu; Ionel Muntele, „Geografia economică”, Editura Economică, Bucureşti, 2002. Nr. împrumuturi: 476.
 • „Enciclopedia geografică a României”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982. Nr. împrumuturi: 464.
 • Lucian Badea; Dragoş Buga; Vasile Băcăuanu, „Geografia României”, vol. 4: „Regiunile pericarpatice”, Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1992. Nr. împrumuturi: 427.
 • Vasile Mutihac; Liviu Ionesi, „Geologia României”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1974. Nr. împrumuturi: 407.
 • Alexandru Ungureanu; George Ţurcănaşu, „Geografia aşezărilor umane”, Performantica, Iaşi, 2008. Nr. împrumuturi: 390.
 • Irina Ungureanu, „Geografia mediului”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2005. Nr. împrumuturi: 384.

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul biologiei

 • Toader Chifu; Ciprian Mânzu; Oana Zamfirescu; Codrin Bogdan Şurubaru, „Botanica sistematică”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2001. Nr. împrumuturi: 395.
 • „Flora Republicii Populare Române”, vol. 1, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1952. Nr. împrumuturi: 368.
 • Gheorghe Zarnea, „Tratat de microbiologie generală”, vol. 4: „Imunobiologie”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990. Nr. împrumuturi: 341.
 • „Flora Republicii Populare Române”, vol. 8, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1961. Nr. împrumuturi: 337.
 • „Flora Republicii Populare Române”, vol. 13, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976. Nr. împrumuturi: 332.
 • Grigore Mihăescu; Carmen Chifiriuc; Lia-Mara Diţu, „Imunobiologie”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009. Nr. împrumuturi: 326.
 • Ioan Malacea, „Biologia apelor impurificate”, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969. Nr. împrumuturi: 325.
 • Libertina Solomon; Ionel P. Petcu; Mircea D. Varvara, „Manual de lucrări practice”, vol. 2, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1980. Nr. împrumuturi: 325.
 • „Flora Republicii Populare Române”, vol. 7, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1960. Nr. împrumuturi: 311.
 • Ioan Florea Dumitru, „Biochimie”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. Nr. împrumuturi: 309.
 • „Flora Republicii Populare Române”, vol. 2, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1953. Nr. împrumuturi: 298.

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul chimiei

 • Ion Zugrăvescu; Magda Petrovanu, „N-ylid chemistry”, Editura Academiei R.S.R., McGraw-Hill, Bucureşti, New York, St. Louis, San Francisco, 1976. Nr. împrumuturi: 449.
 • Aurel Pui; Dănuţ-Gabriel Cozma, „Lucrări practice de chimia compuşilor coordinativi”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2001. Nr. împrumuturi: 354.
 • Costin D. Neniţescu, „Chimie organică”, vol. 1, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. Nr. împrumuturi: 333.
 • Tiberiu Ivana, „Chimie organică prin teste grilă”, Teora, Bucureşti, 1995. Nr. împrumuturi: 329.
 • Ioan Florea Dumitru, „Biochimie”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. Nr. împrumuturi: 309.
 • Eugeniu Mihai; Iosif Schniketanz, „Chimie organică...cu probleme!”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996. Nr. împrumuturi: 303.
 • Richard B. Silverman, „The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action”, Academic Press, San Diego, New York, Boston, 1992. Nr. împrumuturi: 303.
 • Hans Ulrich Bergmeyer (ed.), „Methods for enzymatic analysis”, vol. 2: „Samples, reagents, assessment of results”, Verlag Chemie, Weinheim, Deerfield Beach, Basel, 1983. Nr. împrumuturi: 297.
 • R.B. Heslop, P.L. Robinson, „Chimie inorganique”, Flammarions Sciences, Paris, 1973. Nr. împrumuturi: 295.
 • Arthur I. Vogel, „A text-book of practical organic chemistry”, Longmans, London, Chichester, 1961. Nr. împrumuturi: 295.

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul informaticii

 • Ştefan Tanasă; Cristian Olaru; Ştefan Andrei, „Java de la 0 la expert. clase, interfeţe şi tablouri, fişiere şi fluxuri de date, fire de execuţie, appleturi, baze de date, servleturi”, Polirom, Iaşi, 2003. Nr. împrumuturi: 568.
 • Sabin Buraga, „Tehnologii XML”, Polirom, Iaşi, 2006. Nr. împrumuturi: 304.
 • Silvia Curteanu, „Calculul numeric şi simbolic în MATHCAD”, Matrix Rom, Bucureşti, [s.a.]. Nr. împrumuturi: 292.
 • Andrei Baranga, „Programare Web utilizând Java”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2007. Nr. împrumuturi: 286.
 • Gheorghe Grigoraş, „Construcţia compilatoarelor”, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2005. Nr. împrumuturi: 284.
 • Brett McLaughlin, „Java and XML”, O'Reilly, Beijing, Cambridge, Paris, 2000. Nr. împrumuturi: 268.
 • Jim Boyce, „Office 2003”, BIC All, Bucureşti, 2004. Nr. împrumuturi: 267.
 • Stephen Walther; Jonathan Levine, „Programarea în ASP pentru comerţ electronic”, Teora, Bucureşti, 2001. Nr. împrumuturi: 266.
 • Robin Williams, „Iniţiere în design”, Corint, Bucureşti, 2003. Nr. împrumuturi: 265.
 • Sabin Buraga, „Programarea în Web 2.0”, Polirom, Iaşi, 2007. Nr. împrumuturi: 254.

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul economiei

 • Iulian Văcărel; Gheorghe D. Bistriceanu; Florian Bercea, „Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007. Nr. împrumuturi: 438.
 • Petre Brezeanu, „Finanţe europene”, C.H. Beck, Bucureşti, 2007. Nr. împrumuturi: 385.
 • Nicolae Dardac; Teodor Barbu, „Monedă, bănci şi politici monetare”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005. Nr. împrumuturi: 337.
 • Gheorghe Voinea, „Finanţe locale”, Junimea, Iaşi, 2002. Nr. împrumuturi: 329.
 • Gheorghe Filip; Gheorghe Voinea; Sorin V. Mihăescu, „Finanţe”, Junimea, Iaşi, 2002. Nr. împrumuturi: 283.
 • Iulian Văcărel, „Politici fiscale şi bugetare in România”, Expert, Bucureşti, 2001. Nr. împrumuturi: 275.
 • Marilena Mironiuc, „Analiză economico-financiară”, Sedcom Libris, Iaşi, 2006. Nr. împrumuturi: 252.
 • Gheorghe Filip (coord.), „Politici financiar-monetare şi implicaţiile lor asupra dezvoltării societăţii”, Performantica, Iaşi, 2006. Nr. împrumuturi: 246.
 • Iulian Văcărel; Florian Bercea; Gabriela Anghelache, „Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000. Nr. împrumuturi: 245.
 • Elena Cigu, „Finanţe publice locale. Rolul lor în întărirea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale”, Tehnopress, Iaşi, 2011. Nr. împrumuturi: 218.

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul filosofiei

 • Aristotel, „Etica nicomahică”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988. Nr. împrumuturi: 350.
 • Edmund Husserl, „Meditaţii carteziene”, Humanitas, Bucureşti, 1994. Nr. împrumuturi: 327.
 • John Stuart Mill, „Despre libertate”, Humanitas, Bucureşti, 1994. Nr. împrumuturi: 320.
 • Peter Singer; Brenda Almond; Kurt Baier, „Tratat de etică”, Polirom, Iaşi, 2006. Nr. împrumuturi: 313.
 • Immanuel Kant, „Critica raţiunii pure”, Editura Iri, Bucureşti, 1994. Nr. împrumuturi: 275.
 • Alasdair Macintyre, „Tratat de morală”, Humanitas, Bucureşti, 1998. Nr. împrumuturi: 271.
 • Richard Rorty, „Contingenţă, ironie şi solidaritate”, Editura All, Bucureşti, 1998. Nr. împrumuturi: 268.
 • Friedrich August Hayek, „Constituţia libertăţii”, Institutul European, Iaşi, 1998. Nr. împrumuturi: 248.
 • Paul Ricoeur, „Eseuri de hermeneutică”, Humanitas, Bucureşti, 1995. Nr. împrumuturi: 240.
 • Tommaso Campanella, „Cetatea soarelui”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959. Nr. împrumuturi: 222.

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul ştiinţelor politice

 • Miroiu, Andrei (coord.); Ungureanu, Radu-Sebastian (coord.), „Manual de relaţii internaţionale”, Iaşi, Polirom, 2006. Nr. împrumuturi: 870
 • McCormick, John, „Să înţelegem Uniunea Europeană. O introducere concisă”, Bucureşti, Codecs, 2006. Nr. împrumuturi: 762
 • Pasquino, Gianfranco, „Curs de ştiinţă politică”, Iaşi, Institutul European, 2002. Nr. împrumuturi: 544
 • Goodin, Robert E. (coord); Klingemann, Hans-Dieter (coord.), „Manual de ştiinţă politică”, Iaşi, Polirom, 2005. Nr. împrumuturi: 540
 • Goldstein, Joshua S.; Pevehouse, Jon C., „Relaţii internaţionale”, Iaşi, Polirom, 2008. Nr. împrumuturi: 513
 • McCauley, Martin, „Rusia, America şi războiul rece. 1949-1991”, Iaşi, Polirom, 1999. Nr. împrumuturi: 503
 • Bărbulescu, Iordan Gheorghe, „Procesul decizional în Uniunea Europeană”, Iaşi, Polirom, 2008. Nr. împrumuturi: 490
 • Rădulescu-Zoner, Şerban (coord.), „Istoria Partidului Naţional Liberal”, Bucureşti, BIC All, 2000. Nr. împrumuturi: 487
 • Calvocoressi, Peter, „Politica mondială după 1945”, Ediţia a 7-a, Bucureşti, Allfa, 2000. Nr. împrumuturi: 475
 • Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard, „Teorii ale relaţiilor internaţionale”, Iaşi, Institutul European, 2008. Nr. împrumuturi: 474

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul psihopedagogiei

 • Cucoş, Constantin, „Pedagogie”, Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2006. Nr. împrumuturi: 1616
 • Gherguţ, Alois; Ceobanu, Ciprian; Diac, Georgeta, „Introducere în managementul clasei de elevi”, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2010. Nr. împrumuturi: 1391
 • Cucoş, Constantin, „Pedagogie”, Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2002. Nr. împrumuturi: 1308
 • Sălăvăstru, Dorina, „Psihologia educaţiei”, Iaşi, Polirom, 2004. Nr. împrumuturi: 1300
 • Momanu, Mariana, „Introducere în teoria educaţiei”, Iaşi, Polirom, 2002. Nr. împrumuturi: 942
 • Cucoş, Constantin (coord.), „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice”, Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2009. Nr. împrumuturi: 770
 • Cosmovici, Andrei (coord.), Iacob, Luminiţa (coord.), „Psihologie şcolară”, Iaşi, Polirom, 2005. Nr. împrumuturi: 706
 • Iucu, Romiţă, „Managementul clasei de elevi aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională”, Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2006. Nr. împrumuturi: 594
 • Cerghit, Ioan, „Metode de învăţământ”, Ediţia a 4-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2006. Nr. împrumuturi: 556
 • Neamţu, Cristina, „Devianţa şcolară. Ghid de intervenţie în cazul problemelor de comportament ale elevilor”, Iaşi, Polirom, 2003. Nr. împrumuturi: 484

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul filologiei

 • Iordan, Iorgu, „Stilistica limbii române”, Ediţie definitivă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1975. Nr. împrumuturi: 660
 • Saussure, Ferdinand de, „Curs de lingvistică generală”, Iaşi, Polirom, 1998. Nr. împrumuturi: 658
 • Ricoeur, Paul, „Metafora vie”, Bucureşti, Univers, 1984. Nr. împrumuturi: 635
 • Irimia Dumitru, „Introducere în stilistică”, Iaşi, Polirom, 1999. Nr. împrumuturi: 590
 • Graur Alexandru, „Tratat de lingvistică generală”, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1971. Nr. împrumuturi: 535
 • Coşeriu, Eugenio, „Introducere în lingvistică”, Cluj, Echinox, 1995. Nr. împrumuturi: 530
 • Kayser, Wolfgang, „Opera literară. O introducere în ştiinţa literaturii”, Bucureşti, Univers, 1979. Nr. împrumuturi: 529
 • Forster, E.M., „Aspecte ale romanului”, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1968. Nr. împrumuturi: 522
 • Marino, Adrian, „Comparatism şi teoria literaturii”, Iaşi, Polirom, 1998. Nr. împrumuturi: 506
 • Booth, Wayne C., „Retorica romanului”, Bucureşti, Univers, 1976. Nr. împrumuturi: 497

 

Cele mai împrumutate cărţi din domeniul juridic

 • Toader, Tudorel (coord.); Antoniu, George (coord.), „Explicaţiile noului Cod penal”, 5 volume, Bucureşti, Universul Juridic, 2015. Nr. împrumuturi: 615
 • Zolyneak, Maria; Michinic, Maria Ioana, „Drept penal. Partea generală”, Iaşi, Chemarea, 1999. Nr. împrumuturi: 583
 • Macovei, Codrin, „Contracte civile”, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2006. Nr. împrumuturi: 557
 • Macovei, Ioan, „Tratat de drept al proprietăţii intelectuale”, Bucureşti, C.H. Beck, 2010. Nr. împrumuturi: 525
 • Petrescu, Rodica Narcisa, „Drept administrativ”, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2009. Nr. împrumuturi: 491
 • Ciopraga, Aurel; Iacobuţă, Ioan, „Criminalistica”, Iaşi, Junimea, 2001. Nr. împrumuturi: 487
 • Theodoru, Grigore Gr., „Tratat de drept procesual penal”, Ediţia a 2-a, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2008. Nr. împrumuturi: 482
 • Iorgovan, Antonie, „Tratat de drept administrativ”, vol. I, „Introducere. Organizarea administrativă. Funcţia publică”, Bucureşti, All Beck, 2005. Nr. împrumuturi: 472
 • Trăilescu, Anton, „Drept administrativ”, Ediţia a 3-a, Bucureşti, C.H. Beck, 2008. Nr. împrumuturi: 429
 • Manda, Corneliu, „Drept administrativ. Tratat elementar”, Ediţia a 4-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Lumina Lex, 2007. Nr. împrumuturi: 414
 • Ciucă, Valerius M., „Lecţii de drept roman”, vol. 1, Iaşi, Polirom, 1998. Nr. împrumuturi: 410
 • Macovei, Ioan, „Drept internaţional privat”, Bucureşti, C.H. Beck, 2011. Nr. împrumuturi: 409
 • Vrabie, Genoveva; Bălan, Marius, Drept constituţional şi instituţii politice”, vol. 2, „Organizarea politico-etatică a României”, Iaşi, Institutul European, 2004. Nr. împrumuturi: 406

 

Sus