Arhiva anunţuri 2015

31 decembrie 2015: Rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea unui post de funcţionar M şi a unui post de administrator financiar M II în cadrul Serviciului Administrativ, în data de 28 - 30 decembrie 2015

concurs
concurs

30 decembrie 2015: Rezultatele la proba interviu obţinute la concursul pentru ocuparea unui post de funcţionar M şi a unui post de administrator financiar M II în cadrul Serviciului Administrativ, în data de 28 - 30 decembrie 2015

concurs
concurs

28 decembrie 2015: Rezultatele la proba scrisă obţinute la concursul pentru ocuparea unui post de funcţionar M şi a unui post de administrator financiar M II în cadrul Serviciului Administrativ, în data de 28 - 30 decembrie 2015

concurs
concurs

18 decembrie 2015: Rezultatele finale concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 14 decembrie 2015

concurs
concurs
concurs

17 decembrie 2015: Rezultatele privind selecţia dosarelor concursul organizat pentru postul de funcţionar M în data de 28 decembrie 2015

concurs

16 decembrie 2015: Rezultate interviului la concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 14 decembrie 2015

concurs

14 decembrie 2015: Rezultate proba scrisă la concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 14 decembrie 2015

concurs

10 decembrie 2015: Rezultatele privind selecţia dosarelor la concursul de promovare în grad profesional a salariaţilor pentru ocuparea unui post de mânuitor carte în cadrul Serviciului Conservarea Colecţiilor, în data de 18 decembrie 2015

concurs

10 decembrie 2015: Concurs de promovare în grad profesional a salariaţilor pentru ocuparea unui post de informatician studii superioare SI A în data de 8 - 11 ianuarie 2016

concurs
concurs

8 decembrie 2015: Rezultatele privind selecţia dosarelor la concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 14 decembrie 2015

concurs
concurs

4 decembrie 2015: Concurs de promovare în grad profesional a salariaţilor pentru ocuparea unui post de mânuitor carte în cadrul Serviciului Conservarea Colecţiilor, în data de 18 decembrie 2015

concurs

4 decembrie 2015: Concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar M II, durată nedeterminată în cadrul Serviciului Administrativ şi a unui post de funcţionar, durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Administrativ, în data de 28 - 30 decembrie 2015

concurs
concurs
concurs

26 noiembrie 2015: Concurs de promovare în grad profesional a salariaţilor pentru 3 posturi bibliotecar studii superioare SIA, 4 posturi bibliotecar studii superioare SI, 2 posturi bibliotecar studii superioare SII, 1 post bibliotecar studii superioare SIII, în data de 14 - 16 decembrie 2015

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

2 noiembrie 2015: Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar gr. IA şi 1 post de bibliotecar gr. I
în cadrul Serviciului Ştiinţe Sociale

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

30 octombrie 2015: Rezultatele la proba interviu obţinute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar gr. IA şi 1 post de bibliotecar gr. I
în cadrul Serviciului Ştiinţe Sociale

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

28 octombrie 2015: Rezultatele la proba practică obţinute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar gr. IA şi 1 post de bibliotecar gr. I
în cadrul Serviciului Ştiinţe Sociale

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

26 octombrie 2015: Rezultatele la proba scrisă obţinute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar gr. IA şi 1 post de bibliotecar gr. I
în cadrul Serviciului Ştiinţe Sociale

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

26 octombrie 2015: Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar gr. IA, 1 post de bibliotecar gr. I
şi 1 post de bibliotecar gr. II în cadrul Serviciilor Comunicarea documentelor, Bibliografic şi, respectiv, Periodice

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

23 octombrie 2015: Rezultatele la proba interviu obţinute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar gr. IA, 1 post de bibliotecar gr. I
şi 1 post de bibliotecar gr. II în cadrul Serviciilor Comunicarea documentelor, Bibliografic şi, respectiv, Periodice

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

21 octombrie 2015: Rezultatele la proba practică obţinute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar gr. IA, 1 post de bibliotecar gr. I
şi 1 post de bibliotecar gr. II în cadrul Serviciilor Comunicarea documentelor, Bibliografic şi, respectiv, Periodice

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

19 octombrie 2015: Rezultatele la proba scrisă obţinute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar gr. IA, 1 post de bibliotecar gr. I
şi 1 post de bibliotecar gr. II în cadrul Serviciilor Comunicarea documentelor, Bibliografic şi, respectiv, Periodice

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

13 octombrie 2015: Rezultatele privind selecţia dosarelor la concursul organizat pentru postul de bibliotecar gr. IA şi pentru postul de bibliotecar gradul I
în cadrul Serviciului de Ştiinţe Sociale din data de 26 octombrie 2015

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

9 octombrie 2015: Rezultatele privind selecţia dosarelor la concursul din data de 19 -23 octombrie 2015

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

24 septembrie 2015: Concurs pentru ocuparea a 3 posturi de bibliotecar în cadrul Serviciilor Bibliografic, Periodice, respectiv
Comunicarea Documentelor, în data de 19 -23 octombrie 2015

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

24 septembrie 2015: Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de bibliotecar în cadrul Serviciului de Ştiinţe Sociale în data de 26-30 octombrie 2015

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

19 august 2015: Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru postul de secretar MII din 14 august 2015

rezultate finale secretar

19 august 2015: Rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru postul de mânuitor carte din 14 august 2015

rezultate finale manuitor carte

18 august 2015: Rezultatele la proba practică obţinute la concursul organizat pentru postul de secretar MII din 14 august 2015

rezultate proba practica secretar

18 august 2015: Rezultatele la proba practică obţinute la concursul organizat pentru postul de mânuitor carte din 14 august 2015

rezultate proba practica manuitor carte

14 august 2015: Rezultatele la proba scrisă obţinute la concursul organizat pentru postul de secretar MII din 14 august 2015

rezultate proba scrisa secretar

14 august 2015: Rezultatele la proba scrisă obţinute la concursul organizat pentru postul de mânuitor carte din 14 august 2015

rezultate proba scrisa manuitor carte

29 iulie 2015: Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru postul de secretar MII din 14 august 2015

rezultate selectie dosare secretar

29 iulie 2015: Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru postul de mânuitor carte din 14 august 2015

rezultate selectie dosare secretar

14 iulie 2015: Concurs pentru un post mânuitor carte şi 1 post secretar MII - 14 august 2015

manuitor carte secretar
manuitor carte secretar
manuitor carte secretar

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
organizat de BCU „Mihai Eminescu” pentru 1 post vacant de mânuitor carte şi
1 post vacant de secretar MII

Proba scrisă constă într-un test grilă, alcătuit pe baza bibliografiei anunţate, (80 puncte) şi redactarea unei lucrări din domeniul postului (20 puncte).

Proba practică constă în:
 • identificarea unei publicaţii în depozitul de carte.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte.
Ponderea probelor în calculul punctajului final este urmatoarea :

 • Proba scrisă       50%
 • Proba practică      20%
 • Proba interviu      30%

29 iunie 2015: Rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar M1 și 1 post de bibliotecar SIII

rezultate final
rezultat final

26 iunie 2015: Rezultatele la proba interviu obținute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar M1 și 1 post de bibliotecar SIII

rezultate interviu
rezultat interviu

26 iunie 2015: Rezultatele la proba practică obținute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar M1 și 1 post de bibliotecar SIII

rezultate proba practica
rezultat proba practica

24 iunie 2015: Rezultatele la proba scrisă obținute la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar M1 și 1 post de bibliotecar SIII

rezultate proba scrisa
rezultat proba scrisa

11 iunie 2015: Tabel nominal cu rezultatele privind selecția dosarelor la concursul organizat pentru 1 post de bibliotecar M1 și 1 post de bibliotecar SIII

rezultate selectie dosare
rezultat selectie dosare

27 mai 2015: Concurs pentru 1 post bibliotecar gr. III S, 1 post bibliotecar 1 M - 24 iunie 2015 proba scrisă, 26 iunie 2015 interviu şi proba practică

concurs bibliotecar
concurs bibliotecar
concurs bibliotecar

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
organizat de BCU “ Mihai Eminescu “ pentru 1 post vacant de bibliotecar M şi1 post vacant de bibliotecar III S

Proba scrisă constă într-un test grilă (80 puncte) alcătuit pe baza bibliografiei anunţate şi redactarea unui eseu (20 puncte).

Proba practică constă în:

 • pentru postul de bibliotecar III S:
  • testarea unor abilităţi în folosirea programului de bibliotecă Aleph 500.20;
  • cunoştinţe referitoare la activitatea de catalogare din BCU Iaşi;
  • cunoştinţe referitoare la formatul bibliografic UNIMARC.
 • pentru postul de bibliotecar I M:
  • cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
  • identificarea unei publicaţii în catalogul online al bibliotecii sau catalogul naţional Rolinest.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte.
Ponderea probelor în calculul punctajului final este următoarea:

 • Proba scrisă 50%
 • Proba practică 20%
 • Proba interviu 30%

30 martie 2015: Rezultatele finale la concursul pentru postul de îngrijitor din 25 martie 2015

rezultat concurs

20 martie 2015: Rezultatele privind selecţia dosarelor la concursul pentru postul de îngrijitor din 25 martie 2015

rezultat concurs 20 martie 2015

3 martie 2015: Concurs pentru 1 post îngrijitor la Serviciul Administrativ pe data de 25 martie 2015

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „MIHAI EMINESCU” din IAŞI
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

1 post ÎNGRIJITOR, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Serviciul Administrativ

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractual sunt:

 • Studii generale;
 • Aptitudini şi abilităţi:
  • capacitate de efort şi spirit gospodăresc;
  • capacitate de comunicare şi lucru în echipă;
  • capacitatea de a-şi organiza munca şi de a respecta termenele;
  • să dovedească seriozitate, responsabilitate, loialitate.

Selecția dosarelor de înscriere:

 • comunicarea rezultatelor: maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
 • comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Concursul va consta în:

Probă practică:

 • data şi ora desfăşurării: 25 martie 2015, ora 10,00
 • locul desfăşurării: Serviciul Administrativ;
 • comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 • termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
 • comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Interviu:

 •  data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
 •  locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
 • comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 •  termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
 • comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Probele sunt eliminatorii,  punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:

 1. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. Regulamentul intern al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 18.03.2015, ora: 15.00 la Serviciul Administrativ; Persoana de contact: Manole Cristina, telefon 0232264245 interior 117.

Conform art. 6 al Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în are este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând http://www.bcu-iasi.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii Centrale Universitare “ Mihai Eminescu ” din Iaşi, Serviciul Administrativ , telefon 0232 264245 interior 117, persoana de contact: Manole Cristina

anunt

Sus