Afilieri

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" este membru instituţional în următoarele asociaţii profesionale:

  1. Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR)

    ABR Filiala Iasi

  2. Balkan Libraries Union (BLU)

  3. Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche - Association of European Research Libraries (LIBER)


  4. Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România

  5. LibRo4U

    Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" este membru fondator al Asociaţiei Bibliotecilor Centrale Universitare din România (LibRo4U) al cărei scop general este realizarea unui cadru funcţional de cooperare între cele patru instituţii de acest tip din România.

Sus